Palaute       sv EN  

Asuminen

Helsingissä on hyvä asua ja elää. Kaupunki tarjoaa asukkailleen laadukkaita, eri elämäntilanteisiin soveltuvia asuntoja. Asuinympäristön viihtyisyys, toimivuus ja turvallisuus ovat tärkeitä asioita, kun suunnitellaan uusia asuinalueita tai rakennetaan vanhoja kaupunginosia täydentäen. Kerrostaloasuminen on helsinkiläinen tapa asua, mutta kaupungista löytyy koteja myös pientaloista.

Vuosaaren Aurinkolahti. Kuva Simo Karisalo
 • Asuntoja eri elämäntilanteisiin
  Helsingissä voit asua vuokralla, Hitas-, osaomistus- asumisoikeus tai omistusasunnossa. Asunnon hallintamuodon valinta riippuu monesta asiasta, kuten asukkaan elämäntilanteesta ja mieltymyksistä. Taloudelliset mahdollisuudet ovat varsin usein määräävä valintaperuste. Myös asuntotarjonta ratkaisee.Uusia asuntoja rakennetaan luonnollisesti eniten kaupungin uusilla projektialueilla. Mutta myös vanhempi kaupunkirakenne vahvistuu täydennysrakentamisen ansiosta uudisasunnoilla.
 • Monimuotoista asumista
  Asuntotyypit on Suomessa, niin myös Helsingissä, suunniteltu pitkään ydinperheille, pariskunnille ja yksineläjille. Asia on muuttumassa. Tavoittena onkin saada uudentyyppisellä asuntosuunnittelulla aikaan korkeatasoisia ja edullisia asuntoja erilaisiin asumistarpeisiin.
 • Jos rakennat itse
  Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennusvalvontaan on hyvä olla yhteydessä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
 • Asumisen ja maankäytön suunnittelu
  Helsinki on kotikaupunki jo yli 630 000 asukkaalle. Kaupungin väestö kasvaa vauhdikkaasti ja asuntoja tarvitaan lisää sekä pienille kotitalouksille että lapsiperheille. Kaikille kaupunkilaisille tärkeitä ovat kotiin vievät liikenneyhteydet, lähipalvelut sekä kohtaamisen paikat. Helsingissä asumisen pitkäjänteistä suunnittelua ohjaa valtuustokausittain laadittava ohjelma.
 • Asumisen yhteystietoja ja julkaisut