Helsinki-pientalo

Helsinki-pientalo on kaksikerroksinen yhden perheen erillispientalo pihaympäristöineen. Se sopii pienille tonteille ja kaupunkimaiseen ympäristöön.

Talo on muodoltaan yksinkertainen, joten se sopii sekä vanhojen alueiden täydennysrakentamiseen että uusille alueille.

Helsinki-pientalo

 • kolme kokovaihtoehtoa: 120, 140 ja 160 neliötä.
 • Lisätilaa voi rakentaa kellariin, ullakolle tai pihapiirin talousrakennukseen.
 • Talon toinen puoli on ilmeeltään suljettu, toinen avautuva.
 • Talon pohjaratkaisuvaihtoehtoja on runsaasti.

Helsinki-pientalo on suunniteltu Helsingin kaupungin järjestämän suunnittelutarjouskilpailun tuloksena. Arkkitehtitoimisto Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy:n suunnitteleman Helsinki-pientalon toteutussuunnittelua tehtiin yhdessä talotehtaiden kanssa.

Talotoimittajista Helsinki-pientalomalleja on H+H Finland Oy:llä, Kastelli Oy:llä, Planiatalot Oy:llä, Oy Simons Elements Ab:llä ja Pohjolan Design-talo Oy:llä.

Tontit

Valtaosa Helsingin uudesta asuntorakentamisesta sijoittuu kaupungin omistamalle maalle, sillä kaupunki omistaa yli 60 prosenttia rajojensa sisäpuolella olevasta maapinta-alasta. Asuntotontteja myyvät myös yksityiset maanomistajat, valtio ja joskus myös seurakunnat.

Kaupungin luovuttamien asuntotonttien määrä, laatu ja sijainti vaihtelevat sen mukaan, kuinka paljon ja mille alueille kaupunki voi kaavoittaa rakentamiskelpoisia tontteja.

Näin kaupungin asuntotontteja luovutetaan

Vuokrattavat omakotitontit julistetaan haettaviksi lehdissä ja kaupungin hel.fi-nettisivuilla ilmoitettuna hakuaikana. Tontit varataan kutakin hakukertaa varten erikseen päätettävien kriteerien perusteella. Viimeksi valintakriteereinä olivat helsinkiläisyys ja vähintään yksi alaikäinen lapsi. Tonttien luovutusjärjestys arvottiin nämä kriteerit täyttävien hakijoiden kesken.

Myytävistä omakotitonteista ja muista myytävistä pientalotonteista ilmoitetaan lehdissä ja netissä. Niistä voi tehdä tarjouksen ilmoitettuna tarjousaikana. Tontit myydään korkeimpien tarjousten tekijöille tai parhaaksi arvioitujen luonnospiirustusten perusteella.

Omatoimiseen ryhmärakentamiseen tarkoitettuja tontteja on haettavana lehdissä ja nettisivuilla ilmoitettuina hakuaikoina. Tontit varataan parhaiksi arvioitujen luonnossuunnitelmien esittäjille.

Tarjouskilpailuilla myytävistä kerros- ja rivitalotonteista ilmoitetaan lehdissä ja nettisivuilla. Kohteet myydään korkeimpien tarjousten tekijöille. Luovutusehtoihin voi sisältyä velvoite arkkitehtuurikilpailun järjestämisestä tai pääsuunnittelijan hyväksyttämisestä.

Kaupunki järjestää myös tontinluovutuskilpailuja, joihin kutsutaan rakennuttajia ja rakennusliikkeitä. Niihin voivat kuitenkin ilmoittautua myös muut halukkaat. Kilpailuun osallistujien tulee tehdä ehdotus kohteen luonnossuunnitelmiksi. Kohteet varataan parhaiksi arvioitujen suunnitelmien esittäjille.

Muista varattavista asuntotonteista ja -alueista ilmoitetaan lehdissä ja kaupungin hel.fi-sivuilla.

Hakemusten käsittely ja asuntotonttien varaaminen valmistellaan kaupunkiympäristön toimialalla ja esitellään toimialan lautakunnalle. Lautakunta tekee varauksen saajista esityksen kaupunginhallitukselle, joka päättää tonttien varaamisesta.

Ryhmärakentaminen

Ryhmärakentaminen yhdistää omatoimirakentamisen ja urakoinnin.  Ryhmärakentaminen tarjoaa kertarakentajille mahdollisuuden hankkia itselleen hyvin rakennettu talo ja tontti suhteellisen vaivattomasti ja kilpailukykyiseen hintaan.

Rakennuttajina voivat olla ryhmän jäsenet tai ryhmän yhdessä palkkaama rakennuttajakonsultti. Rakennuttajakonsulttivetoisessa hankkeessa konsultti johtaa projektin ja järjestään urakkakilpailut ja hankinnat kiinteää talokohtaista korvausta vastaan.

Helsingissä ryhmärakentamisen rakennuttajapalvelua tarjoavat ainakin

 • Conect Oy
 • eHouse Oy
 • ERAT Arkkitehdit
 • Fira Oy
 • Gema-Plan Oy
 • Notocom Oy
 • Saraco Oy
 • Vahanen Oy

Ryhmässä voi rakennuttaa omakotitalosta kerrostaloon

Ryhmärakentamishankkeet ovat olleet pääasiassa pien-, pari- ja rivitaloja. Jo 2000-luvun alussa Viikissä toteutettiin kuuden asukasryhmän ja 20 asunnon hanke, jossa rakennuttajina toimivat tulevat asukkaat. Suutarilaan puolestaan valmistui vuonna 2009 rakennuttajakonsulttivetoinen 20 omakotitalon ryhmärakentamishanke. Tämän jälkeen myös muita pientalokohteita on toteutunut eri puolille Helsinkiä mm. Vanhankaupunginkoskelle.

Myös kerrostalohankkeita on toteutunut ja vireillä. Esimerkiksi Arabianrantaan on rakennettu ikääntyville tarkoitettu Loppukiri-talo. Sen rakennutti yhteistyössä Sato Rakennuttajat Oy:n kanssa Aktiiviset Seniorit -yhdistys. Koti kaupungissa – Hem i stan -yhdistyksen rakennuttamana yhteisöllinen Malta-kerrostalo valmistui Jätkäsaareen vuonna 2013.

Suomessa uudenlaisia townhouse-kaupunkipientaloja on myös mahdollista rakentaa ryhmässä. Lue lisää townhouseista.