Uutta kerrostaloasumisessa

Helsingissä on ryhdytty määrätietoisesti kehittämään yksilöllisiä ratkaisuja kerrostaloasumiseen. Kerrostalon vetovoiman lisääminen on tarpeen, sillä Helsinki rakentaa tulevaisuudessakin pääosin kerrostaloja ja vahvistaa joukkoliikenteeseen tukeutuvaa kaupunkirakennetta.

Kerrostalorakentamista kehitetään Helsingissä tarjoamaan erilaisia yksilöllisiä asumisratkaisuja. Yhteisen Kehittyvä kerrostalo -ohjelman puitteissa on toteutettu useita asuntorakentamisen kehittämiskohteita. Kaikki hankkeet löytyvät ohjelman omilta sivuilta www.kerrostalo.hel.fi 

Helsinki haluaa lisää vaihtoehtoja kerrostalojen rakentamiseen

City-talo

Att:n City-talossa on paljon erityyppisiä pienasuntoja. Se sopii monenlaisille asukkaille: sinkuille, pariskunnille, pienperheille. City-talossa on isot porrashuoneet, se on yhteisöllinen.

City-talossa asunnon sisällä käytetään hyväksi pientiloja kuten alkoveja, jotka voivat palvella esimerkiksi nukkumapaikkana, työskentelytiloina, vuoroviikkoina tai viikonloppuna asuvien lasten omina paikkoina.

Yhdessä huoneistossa voi olla useita alkoveja, pieniä sopukoita kunkin omina paikkoina. Myös vaatehuoneita on tavallista enemmän, sillä ne eivät kiintokalusteiden lailla rajoita kalustamista.

Eri sukupolville sopivia, yhteisiä koteja

Aikuistuvien lasten tai isovanhempien kausiasumista helpottavat monelaiset, myös kustannuksia säästävät ratkaisut. Omalla sisäänkäynnillä olevat huoneet, joissa asunnon kalliit tilat, keittiö ja kylpyhuone ovat yhteisiä. Sukupolviasumisen tilajärjestelyongelma voidaan ratkaista myös ns. neutraalihuoneilla. Asunnossa ei olekaan iso olohuone ja pieni makuuhuone vaan kooltaan tasa-arvoiset huoneet, joilla on yhteiset keittiö- ja kylpyhuonetilat.

Yhteistilat myös sosiaaliseen kanssakäymiseen

City-talossa kaikkea tilaa ei tarvitse olla omassa asunnossa, vaan asunnon käsitettä voi laajentaa yhteistiloihin. Nykyisenkaltainen talojen isojen säilytys- ja kuivaustilojen jakaminen esimerkiksi kerroksittain pienentää tilojen käyttäjien määrän helpommin hallittavaksi. Kokonainen taloyhtiö on perusyksikkönä usein liian iso, jotta ihmiset tutustuisivat luontevasti naapureihinsa. Pienempi koko lisää yhteisöllisyyttä ja sosiaalista kontrollia, kun ihmiset kohtaavat useammin, mutta ilman pakkoa. Yhteistiloissa olevat vuokrattavat huoneet illanistujaisiin tai vierashuoneiksi laajentavat pienasunnossa asuvan mahdollisuuksia sosiaaliselle kanssakäymiselle.

Loft- ja studiotalo

Välipohjat valetaan paikalla, korkeat ikkunat räätälöidään kohteeseen, jotta saumakohtia tulee mahdollisimman vähän. Loft-asumisen ajatusta puolivalmiista tilasta on hieman rajattu: Att rakennuttaa itse joissakin loft-kohteissa riskirakenteiksi osoittautuneet omatoimisesti rakennetut parvet.

Studio-talo on loft-talon jatkokehittelyn tuote ”pikku-loft”

Studio-talon huonekorkeus on 3 metriä. Rakennuksen runko on paikallavalettu pilari-laattajärjestelmä.  Asunnot ovat valmiiksi viimeisteltyjä, varustelutasovaihtoehtoja on kolme. Samankokoiseen asuntoon voi tulla yksi, kaksi tai kolme huonetta. Lofthenkeä tuovat asuntojen erilaiset tilaratkaisut, isot ikkunat, korkeat huoneet ja pintojen tavanomaista rouheampi materiaalintuntu. Osaan tiloista voi rakentaa matalia säilytysparvia.

Aktiivinen seniori-talo

Att rakennuttaa Herttoniemeen ensimmäisen Aktiivinen seniori -talon. Konseptin ydinajatus on yhteisöllisyys ja se että arkiliikunta auttaa ylläpitämään peruskuntoa ilman erityistä kuntoilemaan ryhtymistä.

Aktiivinen seniori -talossa luodaan luontevia reittejä liikkua eri puolella taloa ja pihapiiriä: postin hakemista, roskien viemistä. Liikkumaan pystyvällä asukkaalla on silloin syy lähteä joka päivä pois omasta asunnosta, jolloin hän tapaa myös muita ihmisiä.

Mielekästä ajankäyttöä senioritalossa

Senioritalon asukkailla ei ole tarvetta arjen ajankäytön tehostamiseen, vaan ajan mielekkääseen käyttöön. Kun elinpiiri pienenee esimerkiksi hitaamman liikkumisen takia, lähiympäristön monipuolisuus, viihtyisyys ja turvallisuus korostuvat. Peruskunnon ylläpitämisessä muutaman portaan askelma tukevilla kaiteilla ja kulku käsijohteella varustetulla reitillä sopii huonompikuntoisellekin asukkaalle, kunhan ulkona olevat reitit ovat sulia, tarvittaessa katettuja ja reiteillä on levähdyspaikkoja. Niillä viivähtäessä syntyy myös sosiaalisia kontakteja.

Tulossa: Ensimmäisen seniori-talon rakentaminen käynnistyy Kontulaan
 

Townhouse on uudenlainen pientalo

Townhouset ovat kaupunkimaiseen ympäristöön rakennettuja, yleensä omalla erillisellä tontilla sijaitsevia kaupunkipientaloja, jotka on rakennettu kiinni toisiinsa. Townhouse on Suomessa uusi urbaani pientaloasumisen muoto.

Talojen julkisivut voivat olla yksilöllisiä, jolloin ne muodostavat vaihtelevan kokonaisuuden. Etuovet avautuvat yleensä suoraan kadulle. Townhouseista muodostettu kortteli koostuu usein kahdesta samansuuntaisten katujen varsille sijoittuvasta rakennusrivistöstä, joiden väliin jäävät asuntojen yksityiset pihat.

Yksityisyys taataan hyvällä suunnittelulla

Townhousetontit ja siten myös asuntokohtaiset piha-alueet ovat pieniä. Jokaisella asunnolla on kuitenkin oma etu- tai takapihansa. Piha voidaan korvata tilavalla parvekkeella, viherhuoneella tai kattoterassilla. Autopaikat voidaan suunnitella joko asunnon eteen, pihakannen alle tai kellarissa sijaitsevaan autotalliin. Kadun varressa sijaitsevan ensimmäisen kerroksen yksityisyyteen voidaan vaikuttaa kadunpuoleisen piha-alueen suunnittelulla tai nostamalla ensimmäisen kerroksen lattian taso noin 70 senttimetriä katutason yläpuolelle.

Townhouse-asunnot ovat yleensä kapeita ja syvärunkoisia. Tilat voidaan suunnitella monikäyttöisiksi, ja talojen pohjakerroksiin voidaan suunnitella esimerkiksi liike- tai työtiloiksi soveltuvia osia. Townhouse-tyyppi antaa hyvät edellytykset myös vaiheittain rakentamiselle. Esimerkiksi kattokerros voidaan rakentaa kokonaan tai osittain tai jättää pääosin terassiksi.

Townhouset sopivat monenlaiseen rakentamiseen

Kaupunkimaisia pientaloja voidaan toteuttaa suurina ja pieninä yksikköinä muutamasta asunnosta alkaen. Niiden tuottamiseen sopivat monenlaiset toteutustavat ja -muodot. Erityisesti pienet kohteet sopivat hyvin omaehtoiseen rakentamiseen, ryhmärakentamiseen ja ryhmärakennuttamiseen. Mahdollista, ja haastavimmissa kohteista suositeltavaakin, on toimia niin, että ryhmärakennuttamiskonsultti toimii ryhmärakennuttajien apuna ja vetää rakennushanketta. Toteuttajana voi myös olla perinteiseen tapaan rakennusliike. Asuntoja voidaan toteuttaa asuntoyhtiömuotoisina hankkeina tai erillisinä pientalohankkeina.

Townhouse-tontteja kaavoitetaan etenkin Helsingin uusiin kaupunginosiin. Suurin townhouse-keskittymä tulee  Alppikylään. Kantakaupunkimaisille alueille kaupunkipientaloja rakennetaan esimerkiksi Jätkäsaareen, Kalasatamaan, Kruunuvuorenrantaan ja todennäköisesti myös Koivusaareen.