Herttoniemi

Herttoniemessä parannetaan metroaseman seutua. Tulossa on uusia palveluita, mutta myös asuntoja. Herttoniemi on myös uudessa yleiskaavassa tärkeä esikaupunkikeskusta.

Herttoniemen visiotyö käynnistymässä

Herttoniemen visio -projekti käynnistyy syksyn 2017 aikana. Herttoniemen kehittämistä pyritään tarkastelemaan kokonaisvaltaisesti erillisten suunnitelmien sijaan, ja vision laadinnassa halutaan kehittää yhteistyötä paikallisten asukkaiden ja toimijoiden kanssa. Työ alkaa syksyn mittaan haastatteluilla, tiedon keruulla, aluekyselyllä ja työpajoilla. Marraskuussa järjestetään kaikille kiinnostuneille avoin ensimmäinen visioilta, jossa tutustutaan, verkostoidutaan ja pohditaan osallistumisen tapoja.

Tavoite on, että visio valmistuu vuoden 2018 aikana. Siinä hahmotellaan tulevaisuutta noin 10 - 15 vuoden päähän. Keskeisiä pohdittavia asioita ovat alueen kaavoitus ja täydennysrakentaminen, katujen, puistojen ja viheralueiden parantaminen ja hoito sekä kaupungin tiloihin liittyvät tarpeet. Tavoitteena on, että vision laadinnan lisäksi asukkaat ja toimijat voisivat osallistua myöhemmin myös vision toteutukseen.

Herttoniemessä rakennetaan

  • Herttoniemessä parannetaan metroaseman seutua. Kaupunki tekee asemakaavaa uuden lippuhallin rakentamiseksi, samalla alueelle suunnitellaan asuntojen ja liiketilan rakentamista. Uusi lähipalvelukeskus Hertsi parantaa palvelutasoa metroaseman lähellä. Hertsiin on suunniteltu noin 20 000 neliömetriä vuokrattavaa liike- ja palvelutilaa, sisältäen nykyisen Megahertsin kauppakeskuksen, sekä Itäväylän ylittävä ylikulkusilta metroasemalle.
  • Länsi-Herttoniemessä kaupunki selvittää täydennysrakentamismahdollisuuksia. Kettutien ja Siilitien risteyksen alueelle rakennetaan uusia asuntoja yhteensä noin 700 asukkaalle. Tyhjillään oleva seurakuntarakennus on purettu ja ja risteysalueen liikennejärjestelyitä muutettu.
  • Kaupunki suunnittelee Herttoniemen sairaala-alueelle uutta käyttöä. Lue lisää suunnitelmista.
  • Herttoniemen ja Roihupellon yritysalueet halutaan pitää toimivina ja elinvoimaisina. Kaupungilla on tekeillä Herttoniemen yritysalueen uusi asemakaava ja suunnitteluperiaatteet. Samalla selvitetään, voisiko yritysaluetta joltain osin muuttaa asuinalueeksi.
  • Herttoniemenranta on viimeisiä tontteja vaille rakennettu valmiiksi. Reginankuja 3:een on suunniteltu asuntoja, venepaikkoja sekä paikkaa rantakahvilalle.
  • Roihuvuoren pohjoisrinteeseen, Roihuvuorentien länsipuolelle rakennetaan asuntoja noin 600 asukkaalle.

Suunnitelmat ja katu- ja puistotyöt kartalla