Herttoniemen kaupunginosavisio

Herttoniemen visio -projektissa tarkastellaan alueen kehittämistä kokonaisvaltaisesti erillisten suunnitelmien sijaan, ja vision laadinnassa halutaan kehittää yhteistyötä paikallisten asukkaiden ja toimijoiden kanssa.

Herttoniemen kaupunginosavisio on kokeiluhanke, jossa Helsingin kaupunki ja alueen asukkaat luovat yhdessä kaupunginosan tulevaisuutta.  Visiotyön taustalla on Helsingin kaupungin sitoutuminen osallisuuden kehittämiseen ja tarve löytää uusia toimintamalleja kaupunkiympäristöä koskevien virastojen yhdistyttyä yhdeksi toimialaksi. Visioprosessi mahdollistaa osallistumisen oman arjen ympäristön pitkän tähtäimen suunnitteluun sekä luo uudenlaista yhdessä tekemisen tapaa kaupunkikehittämiseen.
 
Kaupunginosavisio työstetään kevään aikana avoimissa visioilloissa. Työn tuloksena syntyy jaettu käsitys siitä, millainen on tulevaisuuden Herttoniemen kaupunginosa ja miten tuo tulevaisuus voidaan saavuttaa. Visiotyö kytkeytyy kolmeen alueella käynnistyvään kaupunkiympäristöä koskevaan hankkeeseen:

•    Koulujen, päiväkotien, nuorisotilojen ja muiden julkisten tilojen tarpeen kartoittamiseen
•    Katujen, puistojen ja viheralueiden suunnitteluun
•    Länsi-Herttoniemen täydennysrakentamiskaavan suunnitteluperiaatteiden laatimiseen

Herttoniemen visio ulottuu noin vuoteen 2030. Visiotyö tehdään vuoden 2018 aikana. Kevään ja loppukesän aikana järjestetään neljä kaikille avointa visioiltaa sekä sähköinen kysely. 

Yleiskaavan karttakyselyn pohjalta on tuotettu interaktiivinen visualisointi, johon pääset tutustumaan tästä. Karttaan on merkitty rakentamiseen, kehittämiseen, viheralueisiin ja liikenteeseen liittyvät ideat. Teemoja voi vaihdella skrollaamalla vasenta palkkia. 

Visiotyötä valmistelee Helsingin kaupunki ja alueen toimijat, Herttoniemi-seura ry, Hertsikan Pumppu, Eloa Herttoniemenrantaan ry ja Roihuvuori-Seura ry. Visiotyötä avustavat Akordi, MDI ja Mapita.

Yhteyshenkilöt visioon liittyen

Lisää tietoa hankkesta antaa vuorovaikutussuunnittelija Tiina Antila-Lehtonen, etunimi.sukunimi(a)hel.fi, puh. 09 310 37436

 

 

Päivitetty 13.2.2018
Seuraavat visioillat

Maanantai 19.3.2018 klo 17 (paikka avoin)

Keskiviikko 25.4.2018 klo 17 (paikka avoin)

Visio julkistetaan elokuussa kyläjuhlien yhteydessä.

Linkki visioiltojen aineistoihin

Lisää tietoa hankkesta antaa vuorovaikutussuunnittelija Tiina Antila-Lehtonen, etunimi.sukunimi(a)hel.fi, puh. 09 310 37436