Palaute       sv EN  

Perustietoa

Helsinki kasvaa – myös esikaupungeissa. Isojen, täysin uusien alueiden ulkopuolelle on viime vuosina rakennettu vajaa puolet uusista asunnoista. Ne on rakennettu vanhoille esikaupunkialueille, joissa palvelut ja liikennejärjestelyt ovat jo valmiina.

Alppilylä sijaitsee Lahdenväylän varressa, Jakomäen vieressä. Kuva: Liisa Takala

Helsingin kasvaessa täydennysrakentaminen lisääntyy

Täysin uusien alueiden ulkopuolelle on Helsingissä viime vuosina rakennettu vajaa puolet uusista asunnoista. Ne on rakennettu vanhoille esikaupunkialueille, joissa palvelut ja liikennejärjestelyt ovat jo valmiina.

2010-luvulla on eniten valmistunut asuntoja Pitäjänmäen, Lauttasaaren, Malmin, Puistolan ja Herttoniemen peruspiireissä. Pitäjänmäen peruspiirissä on rakennettu asuntoja erityisesti Konalaan ja Pitäjänmäen yritysalueelle. Malmilla uusia asuntoja on rakennettu paljon Ormuspeltoon, Puistolan peruspiirissä taas Alppikylään vuodesta 2012 alkaen. (Lähde: Helsingin tietokeskus).

Näille sivuille on koottu ajankohtaisia täydennysrakentamisen hankkeita Herttoniemestä, Mellunkylästä, Haagasta, Suurmetsästä, Malmilta, Oulunkylästä ja Suutarilasta.

Mistä lisää tilaa asuntorakentamiselle?

Vuoteen 2050 tähtäävä yleiskaava varautuu siihen, että tuolloin helsinkiläisiä on jo 860 000. Kun vapaata tilaa asuntojen ja palveluiden rakentamiselle on vuosi vuodelta vähemmän, on tilaa rakentamiselle löydettävä jo rakennetuilta alueilta.

Tiivistäminen tuo mukanaan paljon hyvää, mutta jotain myös menetetään; maisema muuttuu, joskus rakennetaan viheralueille ja liikenne lisääntyy. Täydennettävät esikaupunkialueet säilyttävät kuitenkin kasvun myötä elinvoimansa; uudet asunnot tarkoittavat uusia asukkaita, palveluita, parempaa joukkoliikennettä, lisää työpaikkoja ja vapaa-ajanmahdollisuuksia.

 Tiivistyvän alueen mahdollisuudet

 • Lisää asuntoja, asukkaita ja käyttäjiä nykyisille palveluille, jotka uhkaavat muuten kadota
 • Isoista pysäköintikentistä luovutaan
 • Ei tarvita paljoa uusia katuja, rakennetaan olemassa olevien katujen varsille
 • Enemmän kauppoja, ravintoloita, kahviloita ja elämää
 • Joukkoliikenne paranee, riippuvuus henkilöautoista vähenee
 • Lisää työpaikkoja
 • Lisää vapaa-ajan mahdollisuuksia
 • Erilaiset ihmiset ja ideat kohtaavat ja lisääntyvät
 • Hoitamattomat joutomaa-alueet siistiytyvät

Tiivistyvän alueen haasteet  

 • Liikenteen paikallinen lisääntyminen
 • Maisemien muutos ja varjostus, ehkä oma näköala muuttuu
 • Pysäköinnin järjestäminen kun isoista pysäköintikentistä luovutaan
 • Alueiden luonne muuttuu
 • Viheralueet vähenevät
 • Rauhallisia alueita entistä vähemmän

Verkostokaupunki on tulevaisuuden Helsinkiä

Kaupunkia kehitetään verkostomaiseksi siten, että myös alueellisia keskustoja ydinkeskustan ulkopuolella vahvistetaan.

Tulevaisuudessa tiheä raideverkko yhdistää joukkoliikenteen solmukohdissa sijaitsevia keskustoja. Myös kävellen ja pyöräillen on Helsingissä entistä helpompaa liikkua.