Jakomäen sydän

Jakomäen keskiosa muuttuu lähivuosina. Kaupunki suunnittelee peruskoulun, päivähoidon ja nuorisotalon tilojen uudistamista. Huonokuntoisten rakennusten tilalle saattaa nousta asuintaloja, samalla kohentuvat virkistysalueet ja liikennejärjestelyt muuttuvat entistä turvallisemmiksi. 

Jakomäen keskiosaa kehitetään oppimisen ja liikkumisen ehdoilla, lapset ja nuoret etusijalla. Kehitystyötä tehdään Jakomäen sydän -allianssissa, jossa kaupunki ja rakennusliike NCC suunnittelevat hanketta yhteistyössä. Asukkaat osallistuivat vuoropuheluun.  

Kaupunki suunnittelee peruskoulun, päivähoidon ja nuorisotalon tilojen uudistamista. Uusi tai uudistettu rakennus nousee Jakomäen uimahallin yhteyteen. Uimahallin on tarkoitus jatkaa toimintaansa. Uudet tilat valmistuvat vuonna 2020.

Huonokuntoisista palvelurakennuksista on tarkoitus luopua, jolloin alueelle vapautuu tilaa uusille asuintaloille. Rakennusten lisäksi alueen virkistysalueet uudistuvat ja liikennejärjestelyt paranevat.

Arkkitehtuurikilpailun voitti Demos

Jakomäen sydän -arkkitehtuurikilpailun voittajaksi ja palvelurakennuksen suunnittelijaksi selvisi nimimerkki Demos. Kilpailu koski Jakomäen keskiosan kehittämistä ja uuden palvelurakennuksen suunnittelua.

Palkintolautakunta piti Demos ehdotuksen aluesuunnitelmaa kokonaisuutena korkeatasoisimpana ja tasapainoisimpana. Myös palvelurakennuksen pohjaratkaisu on johdonmukainen ja kirkas. Yhteiskäyttöä, kansalaiskäyttöä ja muunneltavuutta on jalostettu pitkälle.

Kilpailuehdotusta tullaan jatkotyöstämään yhdessä käyttäjien kanssa.

Voittajaehdotuksen Demos olivat laatineet työryhmä Matias Kotilainen, Tuomas Martinsaari ja Paul Thynell sekä Claudia Auer Auer & Sandås arkkitehdit Oy:stä. Bonuspalkinnon palkintolautakunta myönsi Demosille ja nimimerkille Läppä, jonka oli laatinut Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy.

Asukkaat arvioivat pihoja ja rakennuksen ulkonäköä

Kilpailuehdotukset olivat huhtikuussa yleisön kommentoitavina Jakomäen kirjastossa ja verkossa Kerro kantasi -palvelussa. Ehdotuksista keskusteltiin asukkaiden, koululaisten, nuorten ja talon tulevan henkilöstön kanssa.

Yleisön mielipiteet jakautuivat eri ehdotusten välillä. Esimerkiksi nuorten mielestä toimivin piha oli ehdotuksessa 24/7, kun taas koululaiset pitivät eniten ehdotuksista Meille ja Uusjako. Rakennuksen ulkonäössä arvostettiin värejä ja muotoja. Verkkopalautteissa yleisiä aiheita olivat puistoalueet, pihat ja niiden riittävyys sekä kulkureittien turvallisuus.

Asukaspalautteesta on laadittu yhteenveto kilpailun palkintolautakunnan sekä kaavoittajan käyttöön.