Palaute       sv EN  

Rakentaminen / Jakomäki

Jakomäen keskiosa muuttuu lähivuosina. Kaupunki suunnittelee peruskoulun, päivähoidon ja nuorisotalon tilojen uudistamista. Huonokuntoisten rakennusten tilalle saattaa nousta asuintaloja, samalla kohentuvat virkistysalueet ja liikennejärjestelyt muuttuvat entistä turvallisemmiksi. 

Jakomäen keskiosaa kehitetään oppimisen ja liikkumisen ehdoilla, lapset ja nuoret etusijalla. Kehitystyötä tehdään Jakomäen sydän -allianssissa, jossa kaupunki ja rakennusliike NCC suunnittelevat hanketta yhteistyössä. Asukkaat osallistuivat vuoropuheluun.  

Kaupunki suunnittelee peruskoulun, päivähoidon ja nuorisotalon tilojen uudistamista. Uusi tai uudistettu rakennus nousee Jakomäen uimahallin yhteyteen. Uimahallin on tarkoitus jatkaa toimintaansa. Uudet tilat valmistuvat vuonna 2020.

Huonokuntoisista palvelurakennuksista on tarkoitus luopua, jolloin alueelle vapautuu tilaa uusille asuintaloille. Rakennusten lisäksi alueen virkistysalueet uudistuvat ja liikennejärjestelyt paranevat.

Arkkitehtuurikutsukilpailun työt esillä huhtikuussa

Jakomäen sydän –allianssi etsii ehdotusta palvelurakennusta ja aluesuunnitelmaa varten arkkitehtuurikutsukilpailulla, jonka voittaja julkistetaan 28.4.2017. 

Kilpailutyöt ovat yleisön nähtävillä ja kommentoitavina Jakomäen kirjastolla 3.–13.4.2017 sekä verkossa kerrokantasi.hel.fi -palvelussa 3.–17.4.2017. Kilpailutyöt esitellään 6.4. klo 17–19 Jakomäen nuorisotalolla. Palautteesta laaditaan yhteenveto kilpailun palkintolautakunnan ja kaavoittajan käyttöön.

Lisätietoa kaavan valmistelusta saa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta verkkosivuilta www.hel.fi/suunnitelmat. Kaavoitusta koskevat kirjalliset mielipiteet
lähetetään 2.5. mennessä Helsingin kaupungin kirjaamoon esimerkiksi sähköpostitse helsinki.kirjaamo@hel.fi.