Palaute       sv EN  

Asuminen / Kaavoitus – suunnitteilla moni-ilmeinen alue

Kalasatama rakentuu useista persoonallisista osa-alueista. Ennen rakentamista tehdään asemakaavat, joissa määritetään, missä asunnot, työpaikat, puistot ja kadut sijaitsevat.

Kyläsaaren pohjoisosa

Kalasataman kampus -alueelle valmistui ensimmäiset opiskelija-asunnot 2012. Diakonia ammattikorkeakoulu otettiin käyttöön vuoden 2016 alussa. Arcadan liikuntahalli ja opiskelija-asuntohankkeen rakentaminen käynnistyy 2017 ja Diakin majoitustoiminta- ja opiskelija-asuntohankkeen rakentaminen 2018. Kyläsaaren opiskelijatalojen ja liikuntahallin suunnitteluaineistot

Kyläsaari

Kyläsaaren alue lukuun ottamatta Kyläsaaren pohjoisaluetta toteutetaan viimeisenä Kalasataman osa-alueista. Alueen rakentaminen käynnistyy arviolta 2030-luvun alussa. Alueelle tulee asumista ja työpaikkoja.

Hermanninranta ja rantapuisto

Hermanninranta sijaitsee Hermannin rantatien ja Hermannin rantapuiston välissä. Alueelle suunnitellaan asumista, palveluita sekä työpaikkoja. Alueen rakentaminen alkaa 2020-luvun loppupuolella.

Hermannin rantapuistosta on tulossa merellinen, maisemaltaan avoin virkistysaluekokonaisuus, joka jatkaa Toukolan-Arabianrannan puistoketjua ja sen rantareittejä.

Verkkosaari

Verkkosaaren pohjoisosaan on kaavoitettu asumista 3 600 asukkaalle, iso tontti päiväkodille sekä pienvenesatama. Verkkosaaren pohjoisosan suunnitteluaineistot

Alueen viereen on kaavoitettu alue noin 40 kelluvalle asunnolle. Kelluvien asuntojen suunnitteluaineistot

Verkkosaaren eteläosa käsittää Hermannin rantatien toimistokorttelin, pääosin asumiseen tulevat Capellan korttelit sekä rantaan rajautuvat asuin- ja toimistokorttelit. Alueelle tulee koteja noin 3 000 asukkaalle, palveluita ja 1 700 uutta työpaikkaa. Verkkosaaren suunnitteluaineistot

Kalasataman keskus, Redi

Kalasataman keskus valmistuu metroaseman ympärille vuoteen 2023 mennessä. Keskuksen toteuttaa SRV, joka rakentaa kaupallisen keskuksen ja siihen liittyvät kahdeksan 20–37 kerroksista tornia, joihin tulee asuntoja noin 2 000 asukkaalle. Keskukseen kuuluvat myös liikenteen terminaalit, pysäköintilaitos sekä Itäväylän päälle rakennettava vehreä puistokansi.
Www.redi.fi

Kalasatamanpuisto

Kalasatamanpuisto sijaitsee Sörnäistenniemen ja Suvilahden sekä Redin välissä. Keskeisestä kiilamaisesta puistosta tulee asukkaiden kohtauspaikka. Puisto avautuu kohti keskustaa ja merimaisemaa. Puistokiilan pohjoisimmasta osasta rakennetaan Rediin liittyvä katuaukio. Puisto rakennetaan vaiheittain. Ensimmäisen valmistui puiston eteläosa 2016, pelikenttä Kalasataman kouluun viereen valmistuu 2017 ja loppuosa puistosta valmistuu vuosien 2018–2019 aikana.

Sörnäistenniemi

Ensimmäiset asukkaat muuttivat alueelle syksyllä 2012 ja viimeiset asuinkorttelit valmistuvat 2018. Kalasataman peruskoulun ensimmäinen vaihe valmistui 2016 ja toinen vaihe rakennetaan 2019-2020. Alueella on kaksi päiväkotia. Lisäksi alueelle rakentuu myöhemmin hotelli ja toimistorakennus. Sörnäistenniemeltä Mustikkamaalle johtava silta, Isoisänsilta, avattiin kesällä 2016.

Sompasaari

Sompasaari oli aikoinaan korkea kallioinen saari, joka oli muodoltaan lähes pyöreä. Saari tasoitettiin Sompasaaren satama-alueen laajennuksen yhteydessä 1960-luvulla. Alueelle on kaavoitettu asuinalue noin 3 000 uudelle asukkaalle sekä tontti kylpylähotellia varten. Esirakentaminen käynnistyi 2015 ja asuntorakentaminen käynnistyy keväällä 2017.
Suunnitteluaineistot

Nihti

Nihti sijaitsee Kalasataman suunnittelualueen eteläisimmässä kärjessä. Alueelle suunnitellaan koteja 3 000 asukkaalle ja alueelta tulee myös siltayhteys Merihakaan.

Suvilahti

Suvilahden alue on entinen energiantuotantoalue, joka toimii nykyisin kulttuurin keskittymänä. Alueella olevat vanhat teollisuusrakennukset säilyvät ja niitä kehitetään pääasiallisesti kulttuuritoimintaan. Vanhan voimalaitosalueen itäpuolelle sijoittuu Kaasukellonpuisto sekä toimitilakortteleita.

Hanasaari

Hanasaaren alueella on voimalaitos ja aluetta kehitetään yhteistyössä Helsingin Energian kanssa. Hanasaareen kärkeen nykyisen hiilivaraston alueelle on suunniteltu viisi uudenlaista terassitaloa. Talot ovat 2–18-kerroksia. Erilaiset asunnot täyttävät monenlaisia asumistarpeita. Useissa asunnoissa on kattoterassi, jolta voi katsella merelle tai keskustaan. Suunnitteluaineistot

Kaupunginvaltuusto on päättänyt lakkauttaa Hanasaaren voimalaitostoiminnan 2024 ja alueelle voidaan sen jälkeen suunnitella muuta maankäyttöä.

Suunnittelun suuret linjat