Palaute       sv EN  

Asuminen / Kaupunkipientalo, tornitalo, kelluva koti - asumisen uudet tuulet

Kuva: Voima Graphics

Kalasataman asuntokanta elävöityy varsinaisilla asumisen herkuilla. Kalasatamaan tulee perinteisempien kerrostalokortteleiden lisäksi mm. kaupunkipientaloja, tornitaloja ja kelluvia asuntoja. Kalasatamassa tuetaan myös yhteisöllisyyttä ja erityisryhmien asumista.

Koteja erityisryhmille

  • Opiskelijoille on rakennettu Kulosaaren sillan lähettyville lähes sata Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön (HOAS) rakennuttamaa opiskelija-asuntoa. Opiskelija-asuntoja on rakennettu myös Kyläsaaren pohjoisosaan. Lisää opiskelija-asuntoja on tulossa Verkkosaareen.
  • Senioreille on rakennettu asuntoja Aktiiviset seniorit ry:n ja Att:n toimesta hitas-ehdoin. OP-Eläkekassan ja S-Asuntojen kotikortteliin on rakennettu myös senioriasumisoikeusasuntoja.
  • Erityistukea asumisessa tarvitseville on valmistunut noin 15 uutta kotia ja yhteistiloja S-Asunnot Oy:n hankkeen ansiosta.
  • Nuorisoasuntoja 18-29 -vuotiaille työssäkäyville, työelämään hakeutuville ja itsenäistyville nuorille toteutetaan Alkuasuntojen toimesta Verkkosaaren eteläosaan.  

Kelluvia asuntoja

Kalasataman Verkkosaarenrantaan on tulossa noin 40 kelluvaa asuntoa betoniponttonien päälle. Kelluvat talot rakennetaan vapaarahoitteisena tuotantona. Ensimmäisten kelluvien talojen tonttivaraukset on osoitettu Sito Oy:lle ja JMV-Research Oy:lle. Rakentaminen voi alkaa 2010-luvun taitteessa.

  • Kelluvien talojen suunnittelu huomioi vallitsevat tuuli-, aalto-, virtaus-, jää- ja lämpötilaolosuhteet. Talot sijoitetaan betoniponttonien päälle ja ne ankkuroidaan meren pohjaan, näin ne liikkuvat vedenpinnan mukana. Asuntoihin kuljetaan yhteislaitureita pitkin.
  • Ponttonien päällä lepäävien talojen ei pitäisi vaikuttaa veden virtaukseen tai laatuun. Talot liitetään alueen vesi- ja viemäriverkostoihin.

 Sito Oy

Torniasuntoja

SRV rakentaa kahdeksan tornia Redin yhteyteen. Torneihin tulee pääasiassa asumista. Ensimmäisen asuintorni valmistuu vuonna 2019. Loput tornit valmistuvat vaiheittain vuoteen 2023 mennessä. Torneissa on 20-37 kerrosta ja korkein niistä on 132 metriä. Yhteensä Rediin tulee noin asuntoja noin 2 000 asukkaalle. Torneissa panostetaan myös asumista helpottaviin palveluihin kuten aulapalveluihin. www.redi.fi

 Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy

Ryhmärakentaminen

Kalasatamassa on toteutettu senioriasuntoja ja kaupunkipientaloja ryhmärakennuttamalla. Ryhmärakennuttamishankkeille on jo varattu uusia tontteja Sompasaaresta ja Verkkosaaren eteläosasta, joiden rakentaminen alkaa 2017.