Palaute       sv EN  

Asuminen / Kaupunkipientalo, tornitalo, kelluva koti - asumisen uudet tuulet

Kuva: Voima Graphics

Kalasataman asuntokanta elävöityy varsinaisilla asumisen herkuilla. Kalasatamaan tulee perinteisempien kerrostalokortteleiden lisäksi mm. kaupunkipientaloja, tornitaloja ja kelluvia asuntoja. Kalasatamassa tuetaan myös yhteisöllisyyttä ja erityisryhmien asumista.

Koteja erityisryhmille

  • Opiskelijoille on rakennettu Kulosaaren sillan lähettyville lähes sata Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön (HOAS) rakennuttamaa opiskelija-asuntoa. Opiskelija-asuntoja on rakennettu myös Kyläsaaren pohjoisosaan. Lisää opiskelija-asuntoja on tulossa Verkkosaareen.
  • Senioreille on rakennettu asuntoja Aktiiviset seniorit ry:n ja Att:n toimesta hitas-ehdoin. OP-Eläkekassan ja S-Asuntojen kotikortteliin on rakennettu myös senioriasumisoikeusasuntoja.
  • Erityistukea asumisessa tarvitsevat saavat noin 15 uutta kotia ja yhteistiloja S-Asunnot Oy:n hankkeen ansiosta.

Kelluvia asuntoja

Kalasataman Verkkosaarenrantaan on tulossa noin 40 kelluvaa asuntoa betoniponttonien päälle. Kelluvat talot rakennetaan vapaarahoitteisena tuotantona. Ensimmäisten kelluvien talojen tonttivaraukset on osoitettu Sito Oy:lle ja JMV-Research Oy:lle. Rakentaminen voi alkaa 2010-luvun loppupuolella.

  • Kelluvien talojen suunnittelu huomioi vallitsevat tuuli-, aalto-, virtaus-, jää- ja lämpötilaolosuhteet. Talot sijoitetaan betoniponttonien päälle ja ne ankkuroidaan meren pohjaan, näin ne liikkuvat vedenpinnan mukana. Asuntoihin kuljetaan yhteislaitureita pitkin.
  • Ponttonien päällä lepäävien talojen ei pitäisi vaikuttaa veden virtaukseen tai laatuun. Talot liitetään alueen vesi- ja viemäriverkostoihin.

 Sito Oy

Torniasuntoja

SRV rakentaa kuusi asuintornia Redin yhteyteen. Ensimmäisen asuintornin arvioidaan valmistuvan vuoden 2018 loppuun mennessä. Loput tornit valmistuvat vaiheittain vuoteen 2023 mennessä. Torneissa on 20-35 kerrosta ja korkein niistä on 132 metriä. Yhteensä Rediin tulee noin 1200 asuntoa. Torneissa panostetaan myös asumista helpottaviin palveluihin kuten aulapalveluihin. www.redi.fi

 Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy

Ryhmärakentaminen

Kalasatamassa on toteutettu senioriasuntoja ja kaupungin taloja ryhmärakennuttamalla ja ryhmärakennuttamiselle on varattu useita uusia tontteja.