Palaute       sv EN  

Perustietoa / Esirakentaminen ja maaperän kunnostus

Kalasatamassa tähdätään kustannustehokkaaseen ja ekologiseen rakentamiseen. Alueen esirakentamiseen kuuluu muun muassa maapohjan vahvistamista, pilaantuneiden maiden puhdistamista sekä ranta-alueiden täyttöä ja ruoppausta.

Kalasataman alue on ollut teollisuus- ja satamakäytössä 1800-luvun loppupuolelta lähtien. Ranta-aluetta on vuosikymmenten kuluessa laajennettu maantäytöillä. Alueen saaret, kuten Kyläsaari, Iso ja Pieni Verkkosaari, Sompasaari ja Hanasaari ovat hautautuneet nykyisen Kalasataman alle.

Syntyvän Kalasataman alueella on tehty useita maaperätutkimuksia. Pilaantuneeksi havaittua maaperää kunnostetaan kaavoituksen ja rakentamisen tahdissa. Kunnostuksen tavoitteet perustuvat kunkin alueen uuteen käyttötarkoitukseen.