Palaute       sv EN  

Rakentaminen

Kalasataman rakentaminen on käynnissä Itäväylän ympäristössä Sörnäistenniemellä, Redin alueella, Sompasaaressa ja Verkkosaaren eteläosassa. Sieltä rakennustyöt etenevät säteittäin kohti pohjoisia ja eteläisiä merenranta-alueita. 

Kuva: Suomen Ilmakuva

Näin Kalasatamaa rakennetaan

Kalasataman rakentaminen kestää 2040-luvulle saakka. Se on yksi suurimpia rakennettavia alueita Helsingissä. Ensimmäiset asukkaat muuttivat Kalasatamaan syksyllä 2012. Aiemmin paikalla on ollut satama sekä pienteollisuutta, jota on vielä jonkin verran jäljellä. Rakentaminen on käynnissä usealla osa-alueella.

 • 175 hehtaaria
 • asuntoja 1 200 000 kerrosneliötä
 • toimitiloja 400 000 kerrosneliötä
 • Arvioidut investoinnit koko rakentamisaikana: kaupunki 600 M€, yksityiset investoinnit 5 mrd. €

Ennen talonrakentamista tehdään esirakentamista, johon kuuluu muun muassa maapohjan vahvistamista, pilaantuneiden maiden puhdistamista sekä ranta-alueiden täyttöä ja ruoppausta.

Rakentamista 2017–18

 • Rediä rakennetaan vuoden 2023 loppuun asti. Kauppakeskus valmis syksyllä 2018 ja ensimmäinen asuntotorni vuonna 2019.
 • Terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakentaminen. Keskus käyttöön 2018 alussa.
 • Kalasatamanpuiston rakentaminen jatkuu.
 • Suvilahden tiilisen kaasukellon kunnostustyöt.
 • Asuntorakentaminen jatkuu Sörnäistenniemellä. Vuonna 2017 asuntorakentaminen alkaa Redissä, Sompasaaressa ja Verkkosaaressa.
 • Redin ympäristön, Verkkosaaren eteläosan ja Sompasaaren katujen rakentaminen jatkuu.
 • Nihdin kaavoitus käynnistyy.
 • Asemakaavat: Kyläsaaren opiskelijatalojen sekä urheiluhallin asemakaavan muutos valmistuu, Työpajanpihan asemakaavan muutos valmistuu, Kalasataman keskuksen tornien 7 ja 8 asemakaavamuutos etenee, Hermannin rantatien asemakaavamuutos etenee
 • Kalasataman raitiotien yleissuunnitelma valmistuu ja hankesuunnitelman laatiminen käynnistyy.
 • Liikenne Itäväylän kiertotieltä palautetaan Itäväylälle syksyllä 2017.           
 • Keskon pääkonttori, K-kampus tulee sijoittumaan Kalasatamaan. Rakentaminen on alkanut vuonna 2017 ja valmistuu 2019.

Rakentamisaikataulut kartalla

Kalasataman eri osa-alueiden rakentamisaikatauluista näet rakentamisen aloitusvuodet, arvioidut valmistumisvuodet sekä eri osa-alueille tulevat asuntojen hallintamuodot eli onko tulossa omistus-, vuokra-, hitas-, asumisoikeus-, opiskelija- tai nuorisoasuntoja.

Kalasataman osa-alueiden rakentamisaikatauluja (pdf)

Kartat päivitetään muutaman kerran vuodessa.

  Katuja ja puistoja rakennetaan

  Nimet uusille kaduille ja puistoille tulevat muun muassa Kalasataman historiasta satamana. Löytyy katuja, jotka on nimetty laivojen mukaan, kuten Junonkatu ja Capellanaukio. Kivihiilenkatu ja Koksikatu taas on nimetty alueella sijainneiden kivihiililaitureiden ja -varastojen ja kaasutehtaan mukaan. Verkkosaaressa nimistö perustuu kalastamisen termeihin.

  • Eteläosassa on Kalasatamanpuisto, joka avautuu kiilamaisesti Redistä. Puiston ensimmäinen osa valmistui 2016. Puiston toinen osa pelikenttineen valmistuu 2017.
  • Kalasataman pohjoisosaan tulee myöhemmin Hermannin rantapuisto.
  • Tulevaisuudessa rantaa myötäilee kevyen liikenteen väylä Vantaanjoen suulta Arabianrannan ja Kalasataman kautta Merihakaan.

   

  Asuntorakentaminen Kalasatamassa

  Parhaillaan taloja rakennetaan Itäväylän eteläpuolelle Sörnäistenniemeen ja Sompasaareen sekä Itäväylän pohjoispuolelle Verkkosaareen. Kyläsaaren pohjoisosassa alkaa opiskelija-asuntojen rakentaminen.

  Kalasatamaan rakennetaan vapaarahoitteisia ja valtion tukemia vuokra-asuntoja, asumisoikeusasuntoja, hintasäädeltyjä hitas-asuntoja sekä asuntoja opiskelijoille ja senioreille. Asuntoja markkinoivat rakennuttajat.

  Rakennamme uusia toimitiloja ja tiloja palveluille

  Yritykset haluavat Kalasatamaan etenkin sen keskeisen sijainnin vuoksi. Uudet yritykset tuovat lisää palveluita ja työpaikkoja. Yksin Kalasataman metroaseman läheisyyteen on tulossa noin 5000 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä.

  • Toimitilaa rakennetaan Kalasataman Redi-keskukseen. Ajankohtaista Redin työmaalta SRV:n sivuilla.
  • Lindström Invest laajentaa 2010 valmistunutta Rantatie Original-toimitaloa Hermannin rantatien vieressä Rantatien Kasvu ja Loikka -hankkeilla. Tulossa on 1 000 uutta työpaikkaa. Rantatien Kasvu valmistuu 2017. Lisätietoja rakennuttaja YIT:n sivuilla.
  • Keskon päätoimitalo K-kampus rakennetaan Työpajankadulle. Rakentaminen alkoi 2017 alussa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiön Varman kanssa. K-Kampus valmistuu keväällä 2019. Kortteliin tulee yli 2 000 uutta työntekijää.
  • Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus valmistuu Työpajankadulle keväällä 2018.
  • Kaupungin omaa kaupunkiympäristötaloa suunnitellaan 1 400 työntekijälle Työpajankadulle. Arvioitu valmistuminen on vuonna 2020.

  Siltoja rakennetaan: Kruunusillat ja Isoisänsilta

  Tulevaisuuden siltahankkeista suurin on Kruunuvuorenrannasta Korkeasaaren ja Kalasataman kautta keskustaan ulottuva raitioliikenteen ja kevyen liikenteen siltayhteys Kruunusillat. Hanke sai Helsingin kaupunginvaltuustolta rakentamispäätöksen elokuussa 2016.

  Kalasatamassa yhteys kulkee alueen eteläosan kautta, yhdistäen Nihdin Merihakaan ja Korkeasaareen.

   

  Työmaat pidetään siisteinä

  Rakentamislogistiikka tarkoittaa palvelua, joka muun muassa ohjaa ja valvoo työmaiden yleistä siisteyttä ja varastointia.

  Kalasatamassa asukkaat voivat ilmoittaa rakentamislogistiikan yhteyshenkilölle mahdollisista häiriöistä ja rakentamisen aikaisista ongelmista.

  Kalasataman rakentamislogistiikan yhteystiedot:

  Sito Oy
  Rakentamislogistiikan päivystyspuhelin: 040 621 5969
  logistiikka.kalasatama (at) sito.fi

  Esirakentaminen ja maaperän kunnostus

  Kalasatamassa tähdätään kustannustehokkaaseen ja ekologiseen rakentamiseen. Alueen esirakentamiseen kuuluu muun muassa maapohjan vahvistamista, pilaantuneiden maiden puhdistamista sekä ranta-alueiden täyttöä ja ruoppausta.

  Kalasataman alue on ollut teollisuus- ja satamakäytössä 1800-luvun loppupuolelta lähtien. Ranta-aluetta on vuosikymmenten kuluessa laajennettu maantäytöillä. Alueen saaret, kuten Kyläsaari, Iso ja Pieni Verkkosaari, Sompasaari ja Hanasaari ovat hautautuneet nykyisen Kalasataman alle.

  Syntyvän Kalasataman alueella on tehty useita maaperätutkimuksia. Pilaantuneeksi havaittua maaperää kunnostetaan kaavoituksen ja rakentamisen tahdissa. Kunnostuksen tavoitteet perustuvat kunkin alueen uuteen käyttötarkoitukseen.

  Ohjeita Kalasataman rakentajille

  Kalasataman yhteispihatonttien suunnitteluohje

  Kalasataman yhteispihatonttien suunnitteluohjeessa määritellään alueen yhteispihojen suunnittelun sisällölliset tavoitteet ja pihojen yleisilmeeseen vaikuttava laatutaso.

  Suunnitteluohjeen esimerkkialueena on Sörnäistenniemen asemakaava-alue, mutta ohjetta on tarkoitus jatkossa soveltaa koko Kalasataman alueen korttelien yhteispihatonteille.

  Ohjeet ovat suosituksia ja suunnittelun apuvälineitä, joista on sovittu yhteispihatontteja hallinnoivan Kalasataman Palvelu Oy:n, eli pihojen suunnittelutyön tilaajan kanssa. Suunnitteluohjeen lisäksi yhteispihatonttien suunnittelussa tulee huomioida asemakaavamääräykset sekä Helsingin kaupungin ym. viranomaismääräykset. Yhteispihatonttien suunnitteluohje

  Kalasataman työmaailmeen ohjeisto

  Rakennuttajille tarkoitettu työmaailmeen ohjeisto opastaa rakennustyömaita ympäröivien aitojen visualisoinnissa.

  Kalasataman työmaa-aitojen visuaalinen yhdenmukaisuus tekee alueesta mahdollisimman siistin ja viihtyisän pitkästä rakennusajasta huolimatta. Ohjeessa esitellään aitojen rakentamisen periaatteet sekä niihin tulevien opasteiden asemointiin liittyvät säännöt. Lisätietoja työmaailmeen soveltamisesta saa Helsingin kaupungilta, Kalasataman aluerakentamisprojektilta. Työmaailmeen ohjeisto