Palaute       sv EN  

Perustietoa

Kruunusillat-hanke yhdistää idän merelliset kaupunginosat kantakaupunkiin.

Hankkeessa rakennetaan raitiotieyhteyttä sekä kävely- ja pyöräteitä, jotka kulkevat kolmea siltaa pitkin Helsingin keskustasta Kalasataman, Korkeasaaren ja Kruunuvuorenrannan kautta Yliskylään.

 

 

Tämä on Kruunusillat

 

Laajasalon asukasmäärän ennustetaan kasvavan nykyisestä 16 000:sta yli 35 000 asukkaaseen vuoteen 2050 mennessä. Kruunusillat-hankkeen tavoitteena on järjestää kasvavalle Laajasalolle sujuva, palvelutasoltaan kilpailukykyinen ja kustannustehokas sekä toiminnaltaan luotettava joukkoliikenneyhteys keskustaan.

Hankkeella varmistetaan, että Kruunuvuorenrannan ja koko Laajasalon liikenne toimii tulevaisuudessa asukkaiden määrän kasvaessa. Myös liikenneyhteydet esimerkiksi Korkeasaareen paranevat selvästi hankkeen myötä.

Ennusteiden mukaan raitiotieyhteyttä käyttää uusien Kruunuvuorenrannan ja Kalasataman asuinalueiden sekä Yliskylän täydennysrakentamisen valmistuttua päivittäin keskimäärin 37 000 matkustajaa. Pyöräilijöitä ja kävelijöitä tulee olemaan tämänhetkisen arvion mukaan yhteensä 3 000 vuorokaudessa.

Itäiset kaupunginosat tiiviimmäksi osaksi kantakaupunkia

Kruunusillat lyhentää ja nopeuttaa matkaa keskustan ja Laajasalon välillä. Lisätietoa liikenteestä ja matka-ajoista saat Liikenne-sivulta. Samalla Kruunusillat kytkee myös muut itäiset kaupunginosat tiiviimmäksi osaksi Helsingin kantakaupunkia.

Yhteys on esitetty jo vuoden 2002 yleiskaavassa sekä vuoden 2015 yleiskaavaehdotuksessa. Helsingin kaupunginvaltuuston vuonna 2008 tekemän päätöksen mukaisesti yhteys suunniteltiin raitiotieyhteytenä. Keskustan ja Laajasalon välisen joukkoliikenneyhteyden toteuttamiseksi on vuosien varrella tutkittu laajasti erilaisia vaihtoehtoja. Siltoja pitkin toteutettavan raitiotieyhteyden on todettu olevan tavoitteisiin nähden paras vaihtoehto.