Palaute       sv EN  

Suunnittelu

Hanke sai Helsingin

kaupunginvaltuustolta 

rakentamispäätöksen elokuussa 2016.

 

Hankkeen tähänastiset vaiheet sekä eteneminen

Laajasalon ja Helsingin keskustan välille on esitetty Helsingin voimassa olevassa yleiskaavassa (2002) joukkoliikenneyhteys ja Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksen (2008) mukaisesti yhteys suunniteltiin raitiotieyhteytenä. Uudessa yleiskaavaehdotuksessa (2015) Laajasalon ja keskustan välille on esitetty pikaraitiotie.

Kaupunginhallitus on (2008) kehottanut laatimaan hankesuunnitelmat ja tarpeelliset kaavat niin, että raitioyhteys voitaisiin toteuttaa Kruunuvuorenrannan rakentamisen alkuvuosina. Kaupunginhallitus on ohjeistanut (2013) aloittamaan siltaratkaisun rakentamisen vuosien 2017–2019 aikana. Hankkeen suunnittelu ja alueen kaavoitus on edennyt kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti.

Helsingin kaupunki järjesti vuosina 2011-2013 kansainvälisen suunnittelukilpailun Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan välisestä liikenneyhteydestä. Suunnittelukilpailuun valittiin 52 hakemuksen joukosta kymmenen työryhmää ja sen voitti WSP Finland Oy:n ja Knight Architects Ltd:n ehdotus Gemma Regalis. Suunnittelukilpailulla etsittiin maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti vaativaan ympäristöön parasta ratkaisua. Kilpailutyöt arvioitiin käytettävyyden, kestävyyden ja esteettisyyden näkökulmista. Tuomaristo piti voittajaehdotuksen ansiona sillan alapuolen avoimuutta, mikä vähentää maisemaa katkaisevaa vaikutusta. Tuomariston puheenjohtajana toimi apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ja se koostui mm. Helsingin kaupungin ja eri yhdistysten edustajista.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 3.5.2016 esittää kaupunginhallitukselle Kruunusillat-hankkeen raitiotien yleissuunnitelman hyväksymistä. Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL) johtokunta päätti 12.5.2016 ja yleisten töiden lautakunta 17.5.2016 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman hyväksymistä.

Rakentamispäätös hankkeesta tehtiin elokuussa 2016.

Tämänhetkisen aikataulutavoitteen mukaan yhteyden rakentaminen alkaa vuonna 2019 ja koko yhteys on valmis liikennöintiin vuonna 2026.