Palaute       sv EN  

Projektet Kronbroarna erbjuder det växande Degerö en smidig kollektivtrafikförbindelse till Helsingfors centrum.

Kronbroarna förbättrar förbindelser till hela Helsingforsregionen som en del av spårtrafikens stamsystem och bannätet. Den nya 10 kilometer långa spårvägsförbindelsen är planerat mellan Helsingfors centrum, Hagnäs, Knekten, Högholmen, Kronbergsstranden och Uppby.

Projektets mest synbara delar är tre nya broar, varav Kronbergsbron (ca 1 200 meter) kommer att bli Finlands längsta bro.

Kronbroarna - spårvägsförbindelse till Degerö

Invånarantalet i Helsingfors har prognostiserats öka med upp till 250 000 invånare före 2050. Detta ställer utmaningar på trafiksystemet och stadsstrukturen.

Enligt prognoserna skulle spårvägsförbindelsen användas av cirka 37 000 passagerare varje dag då Kronbroarna spårvägsförbindelse till Degerö Kronbergsstranden och Fiskehamnen har blivit färdigbyggda. Rutten skulle användas av 3 000 cyklister och fotgängare om dag.

Helsingfors stad har som mål att öka andelen hållbara trafikformer i trafiken. Projektet Kronbroarna främjar hållbar trafik genom att öka proportionen av gång-, cykel- och kollektivtrafik i Helsingfors.

Kronbroarna ingår i trafiksystemet

Den nya 10 kilometer långa spårvägsförbindelsen är planerat mellan Helsingfors centrum, Hagnäs, Knekten, Högholmen, Kronbergsstranden och Uppby. De nya banavsnitten byggs som en snabbspårväg som är kompatibel med det nuvarande spårvägssystemet.

Kronbroarna ingår i spårtrafiknätet och är en ny stamlinje för spårtrafiken. Från spårvägen kan man direkt byta till metron, närtågen och spårvägslinjerna till och från centrum. Genom förbindelsen förbinder kollektivtrafiken olika regioner ännu bättre än tidigare.

 

Videofilmer och broschyr

Kartor och bilder

Kontaktuppgifter