Palaute       sv EN  

Asuminen

Laajasalon länsiosaan tuleva Kruunuvuorenrannan kaupunginosa koostuu yhdeksestä osa-alueesta, jotka ovat Borgströminmäki, Gunillankallio, Kaitalahti, Kruunuvuori, Hopealaakso, Haakoninlahti, Koirasaaret, Stansvikinkallio sekä rannat, puistot ja palvelukortteli. Uudet asuinalueet tarjoavat kodin noin 12 500 asukkaalle.

Koteja ympäröi meri ja luonto

 • Kuva: Simo Karisalo

Laajasalon länsiosaan tuleva Kruunuvuorenrannan kaupunginosa koostuu yhdeksästä osa-alueesta, jotka ovat Borgströminmäki, Gunillankallio, Kaitalahti, Kruunuvuori, Hopealaakso, Haakoninlahti, Koirasaaret, Stansvikinkallio sekä rannat, puistot ja palvelukortteli. Uudet asuinalueet tarjoavat kodin noin 12 500 asukkaalle.

Kruunuvuorenrantaan rakennetaan vuoteen 2030 mennessä noin 6 000 asuntoa. Lisäksi kaupunginosaan tulee erilaisia palveluja alueen asukkaiden tarpeisiin.

Haakoninlahti

Vastapäätä Katajanokkaa sijaitsevasta Haakoninlahdesta tulee tiheimmin asuttu alue Kruunuvuorenrannassa.

Tunnusomaista alueen asumiselle

 • Haakoninlahteen tulee asuntoja noin 4 500 asukkaalle.
 • Kerrostalovaltaisen alueen korttelit ja rakennustyypit ovat vaihtelevia ja kokeilevia. 

Gunillankallio 

Asuntorakentaminen alkoi Gunillankallion alueella vuonna 2014. Alue rakentuu keskelle luontoa kallioita ja männikköä säästäen.

Tunnusomaista alueen asumiselle

 • Gunillankallion alueelle on suunniteltu noin koteja noin 1 300–1 500 asukkaalle. Suurin osa asunnoista on kerrostaloissa.

Laajasalon ja Gunillankallion asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

Borgstöminmäki

Borgströminmäessä rakentaminen alkoi vuonna 2014.

Tunnusomaista alueen asumiselle

 • Borgströminmäen alueelle on suunniteltu koteja kerrostaloihin 1 200–1400 asukkaalle.
 • Alueelle rakennetaan päiväkoti vuosina 2017–2018 sekä paloasema ja pieni päivittäistavaramyymälä.

Borgstöminmäen tontinvarauskilpailun arvostelupöytäkirja (PDF)
Laajasalon ja Borgströminmäen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus (PDF)

Kruunuvuori

Kruunuvuoren asuinalueilta on hienot näkymät merelle ja kantakaupunkiin. Alueen pohjoisosassa on Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan kuuluva Kruunuvuorenlampi.

Tunnusomaista alueen asumiselle

 • Kruunuvuoren eteläosaan rakennetaan pientaloja ja kerrostaloja.
 • Pienimittakaavaisissa kortteleissa talot nousevat terassimaisina kalliorinteeseen.
 • Rakennusten kerroskorkeus kasvaa ylöspäin mentäessä, joten lähes kaikista asunnoista on merinäköala.

Koirasaaret

Koirasaaret sijaitsevat Kruunuvuorenrannan eteläisimmässä osassa. 

Nykyistä Koirasaarta laajennetaan meritäytöillä ja uusi täyttösaari tehdään Koirasaaren itäpuolelle. Saarien väliin jää kanavia, joten alueella on mahdollista asua aivan veden äärellä.

Tunnusomaista alueen asumiselle

 • Alueelle tulee kerros- ja kaupunkipientaloja.
 • Lähes kaikista asunnoista on merinäköala tai näkymä kanavaan.
 • Itärannalle on suunnitteilla venesatama.
 • Länsirannalle suunnitellaan Koirasaarenpuistoa, jossa hyödynnetään vanhoja öljysataman rakenteita.

Koirasaarten asemakaavan selostus 

Muut Kruunuvuorenrannan asuinalueet

 • Hopealaaksoon laajan luontoalueen ja Koirasaarentien väliin tulee kerrostalovaltaisia asuinkortteleita noin 600 asukkaalle. Alueelle tulee myös peruskoulu, päiväkoti ja suuri liikuntapuisto.
 • Kaitalahden pientaloalue laajenee Hopeakaivoksentien varteen sijoittuvilla pientalokortteleilla. 
 • Stansvikinkallion alueelle sen ominaispiirteitä, luontoa, kalliota ja korkeuseroja hyödyntäviä kerros- ja pientalokortteleita. 
 • Rannat, puistot ja palvelukortteli -alueelle tulee palvelukortteli, johon rakennetaan peruskoulu, päiväkoti, liikuntahalli, leikkipuisto, nuorisotila ja mahdollisesti ruotsinkielinen koulu ja päiväkoti.

Yhteispalveluihin panostetaan

Kruunuvuorenrantaan on rakenteilla jätteiden putkikeräysjärjestelmä Rode. Jätteiden putkikuljetuksen myötä huoltoliikenne vähenee ja piha-alueet ovat turvallisempia ja viihtyisämpiä.

Asukkaiden yhteiskäyttöön tarkoitetuista alueellisista yhteistiloista, myös rantasaunoista, yhteispihoista ja pysäköintilaitoksista sekä alueen omasta internetportaalista Kruunuverkosta huolehtii Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy.