Palaute       sv EN  

Asuminen

Pääosin satamakäytössä olleesta Jätkäsaaresta kehittyy viihtyisä osa Helsingin kantakaupunkia, jossa on tiiviit ja suojaisat umpikorttelit ja kivijalkaliikkeitä katujen varsilla. 

Jätkäsaaren monipuolisesta asuntokannasta jokainen löytää itselleen sopivan kodin.

 

Jätkäsaaressa on monipuolinen asuntokanta. Kuva: Antti Pulkkinen

Kantakaupunkimaista tunnelmaa

Millaista Jätkäsaaressa on asua?

Valmiissa Jätkäsaaressa on kantakaupunkimainen tunnelma. Sen tuovat tiiviit, suojaisat umpikorttelit, monimuotoinen rakentaminen ja katutason pienet liikkeet ja kahvilat.

Jätkäsaareen on tulossa myös townhouse-kaupunkipientaloja, jotka rakennetaan kiinni toisiinsa. Oman lisänsä alueen asuntokantaan tuovat useat ryhmärakentamishankkeet.

Sataman jälkiä ei häivytetä rakentamisen tieltä, vaan tavarasataman karheus ja avomeri ovat läsnä uudessa kaupunkikuvassa.

Jätkäsaaren asuntovalikoima on monipuolinen

Jätkäsaaressa noudatetaan Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutumisohjelman hallintamuotojakoa. Alueelle rakennetaan:

  • omistusasuntoja
  • vapaarahoitteisia ja valtion tukemia vuokra-asuntoja
  • asumisoikeusasuntoja ja hintasäädeltyjä Hitas-asuntoja
  • asuntoja opiskelijoille ja senioreille.

Tämä on uusi Telakkaranta

Telakkaranta rakennetaan Jätkäsaaren naapuriin, ja aiemmin pääosin yleisöltä suljettu alue avautuu kaupunkilaisten käyttöön.  Vanhoja teollisuusrakennuksia suunnitellaan toimisto-, liike- ja kulttuuritiloiksi. Lisäksi alueelle tulee uudisrakentamista asuntoja ja liike- ja toimitiloja varten. Rannan laiturialueelle tulee kahviloita ja ravintoloita. 

Hietalahden vesialueen ja Telakkakadun välissä oleva Telakkaranta saa merellisen silauksensa telakan historiasta, pienvenesatamasta, Jätkäsaaren matkustajasataman aluksista, Hernesaaren telakasta sekä kesäkaudella Hernesaaren suurista valtameriristeilijöistä.

Alueen uudiskäytön suunnittelu alkoi vuonna 2009. Suunnitelmia on viety eteenpäin Helsingin kaupungin ja Skanskan yhteistyönä. Viimeisin alueesta valmistunut suunnitelma on tanskalaisten arkkitehtien Lundgaard & Tranbergin tekemä tonttien ja julkisten ulkotilojen yleissuunnitelmatyö, joka luo selkeän konseptin jatkosuunnittelun pohjaksi. Telakkarannan rakentaminen alkaa kun asemakaava on saanut lainvoiman. Telakkatoiminta tulee säilymään Hietalahdessa Hernesaaren alueen länsipuolella.

Valmis Telakkaranta tarjoaa

• uusia asuntoja noin 300 ihmiselle
• toimi-, liike- ja kulttuuritiloja
• Hietalahdenlaiturille uuden elämän ravintoloiden, rantakahviloiden, näyttelytilojen ja museolaivojen paikkana
• uusia ulkoilureittejä, kun alue liitetään Hietalahdenlaiturin kautta osaksi kantakaupungin rantoja kiertävää ulkoilureittiä.

Asuminen Telakkarannassa

Telakkarannan asunnot tulevat olemaan uudistuotantoa. Alueella on myös vanhaa rakennuskantaa, josta osa suojellaan. Uudet harjakattoiset, tiilijulkisivuiset asuinrakennukset liittyvät luontevasti telakan vanhoihin rakennuksiin sekä Punavuoreen. Toisiinsa kytketyt, porrastuen kasvavat 4-13-kerroksiset asuintalot ovat osa uudistuotantoa. Alueen suunnitelma perustuu Helsingin perinteiseen ruutukaavaan.

Kaikki peruspalvelut ovat valmiina viereisissä kaupunginosissa. 

Telakkarannan korttelit sijoitetaan siten, että

• kadut avautuvat rantalaiturille,
• kortteleiden välillä on luontevat kulkureitit,
• kantakaupunkimainen, julkinen katutila houkuttelee ravintoloihin, myymälöihin, näyttelyihin, Hietalahdenlaiturille tai historiallisiin museolaivoihin.