Palaute       sv EN  

Perustietoa

Helsingin eteläkärkeen nousee uusi merellinen kaupunginosa Länsisatama. Teollisuus- ja satamakäytössä olleet ranta-alueet muuttuvat vähitellen asumisen, työpaikkojen ja palveluiden uudeksi kaupunginosaksi. Tällä hetkellä rakennetaan Jätkäsaarta.

Länsisataman alueeseen kuuluvat myös jo rakennettu Ruoholahti, Salmisaari ja Eiranranta sekä asuinalueeksi muutettavat Telakkaranta ja Hernesaari. Monimuotoisessa kaupunginosassa yhdistyvät kaupunkimainen katukuva ja sataman karheus. 

Havainnekuva: Tietoa Oy

Länsisatama

 • Jätkäsaari, Hernesaari, Salmisaari, Telakkaranta ja Ruoholahti
 • 200 hehtaaria
 • Koko alue valmis 2030-luvulla
 • 30 000 asukasta
 • 20 000 työpaikkaa
 • Rantareitin pituus yli 16 kilometriä

Tämä on uusi Jätkäsaari

Tämä on uusi Jätkäsaari

Jätkäsaari rakennetaan meren äärelle Helsingin lounaiskärkeen osaksi kantakaupunkia.

Jätkäsaaren kantakaupunkimainen ilme muodostuu hyvistä palveluista, arkkitehtuurista, kivijalkaliikkeistä, pyöräily- ja kävelyreiteistä ja raitiovaunuista. Keskustaan pääsee vain viidessä minuutissa.

Uuteen Jätkäsaareen suunnitellut korttelit ovat pääasiassa kantakaupunkimaisia umpikortteleita, joihin sijoittuu myös kivijalkaliikkeitä, kahviloita ja ravintoloita. Asumisen vaihtoehtoja löytyy kerrostaloista kaupunkipientaloihin. 

Vuoteen 2030 mennessä Jätkäsaareen

 • rakennetaan koti noin 18 000 helsinkiläiselle
 • syntyy noin 6 000 työpaikkaa
 • levittäytyy noin 20 hehtaaria puistoalueita.

Merellinen ympäristö yrittäjyydelle

Matkustajasatama ja erinomaiset liikenneyhteydet tarjoavat hyvät edellytykset yrittämiselle. Tarjolla on kivijalkaliiketiloja kantakaupungin tyyliin sekä moderneja toimistotiloja. Alueelle keskittyy myös kaupallisia palveluja.

Tämä on uusi Telakkaranta

Telakkaranta rakennetaan Länsisataman kaupunginosaan Jätkäsaaren naapuriin. Aiemmin pääosin yleisöltä suljettu alue avautuu kaupunkilaisten käyttöön, kun Telakkarannan suunnitelmat edistyvät ja alkavat toteutua.

Vanhoja teollisuusrakennuksia suunnitellaan toimisto-, liike- ja kulttuuritiloiksi. Lisäksi alueelle suunnitellaan uudisrakentamista asuntoja ja liike- ja toimitiloja varten. Rannan laiturialueelle esitetään elävää rantapromenadia kahviloineen, ravintoloineen ja laituriin kiinnittyvine historiallisine laivoineen. Näin Telakkaranta liittyy osaksi Helsingin rantareittiä. Kaikki peruspalvelut ovat valmiina viereisissä kaupunginosissa. 

Hietalahden vesialueen ja Telakkakadun välissä oleva Telakkaranta saa merellisen silauksensa telakan historiasta, pienvenesatamasta, Jätkäsaaren matkustajasataman aluksista, Hernesaaren telakasta sekä kesäkaudella Hernesaaren suurista valtameriristeilijöistä.

Alueen uudiskäytön suunnittelu alkoi vuonna 2009. Suunnitelmia on viety eteenpäin Helsingin kaupungin ja Skanskan yhteistyönä. Viimeisin alueesta valmistunut suunnitelma on tanskalaisten arkkitehtien Lundgaard & Tranbergin tekemä tonttien ja julkisten ulkotilojen yleissuunnitelmatyö, joka luo selkeän konseptin jatkosuunnittelun pohjaksi. Telakkarannan rakentaminen alkaa kun asemakaava on saanut lainvoiman, arviolta 2015.  Telakkatoiminta tulee säilymään Hietalahdessa Hernesaaren alueen länsipuolella.

Valmis Telakkaranta tarjoaa

 • uusia asuntoja noin 300 ihmiselle
 • toimi-, liike- ja kulttuuritiloja
 • Hietalahdenlaiturille uuden elämän ravintoloiden, rantakahviloiden, näyttelytilojen ja museolaivojen paikkana
 • uusia ulkoilureittejä, kun alue liitetään Hietalahdenlaiturin kautta osaksi kantakaupungin rantoja kiertävää ulkoilureittiä.

Asuminen Telakkarannassa

Teollisuushistoriasta, korkeatasoisesta asuntorakentamisesta ja merellisyydestä ilmeensä ammentava Telakkaranta rakennetaan osaksi kantakaupunkia.

Asunnot tulevat olemaan uudistuotantoa. Alueella on myös vanhaa rakennuskantaa, josta osa suojellaan. Uudet harjakattoiset, tiilijulkisivuiset asuinrakennukset liittyvät luontevasti telakan vanhoihin rakennuksiin sekä Punavuoreen. Alueen suunnitelma perustuu Helsingin perinteiseen ruutukaavaan.

Asuinrakennuksille luonnetta antavat

 • jyrkät harjakatot,
 • tiiliarkkitehtuuri telakan säilyvien rakennusten tapaan,
 • merinäköala Hietalahdelle sekä
 • toisiinsa kiinni kytketyt ja porrastuen kasvavat 4–13-kerroksiset rakennukset.

Telakkarannan korttelit sijoitetaan siten, että

 • kadut avautuvat rantalaiturille,
 • kortteleiden välillä on luontevat kulkureitit,
 • kantakaupunkimainen, julkinen katutila houkuttelee ravintoloihin, myymälöihin, näyttelyihin, Hietalahdenlaiturille tai historiallisiin museolaivoihin.