Palaute       sv EN  

Rakentaminen

Uuden Jätkäsaaren rakentaminen on hyvässä vauhdissa. Jätkäsaaren sijainti aivan keskustan tuntumassa tuo oman lisänsä Helsingin siluettiin. Vieressä myös Telakkarannan rakentamista valmistellaan.

Kuva: Antti Pulkkinen

Jätkäsaaren rakentaminen

Jätkäsaaressa on kymmeniä käynnissä olevia rakennustyömaita. Tyynenmerenkadun ja Hyväntoivonpuiston välinen Hietasaaren alue on jo lähes rakennettu, ja painopiste siirtyy vähitellen kohti Saukonlaituria. Tällä hetkellä rakenteilla on yli 1 500 asuntoa.

Katso tonttikohtaiset, arvioidut rakentamisen aloitus- ja valmistumisvuodet karttasivulta.

Myös vanhaa säilyy

Jätkäsaareen jää uudisrakennusten keskelle myös muutama vanha rakennus muistuttamaan menneestä. Säilyviä rakennuksia ovat sataman Huutokonttori Tyynenmerenkadulla, vanha kappaletavaravarasto Bunkkeri, sataman entinen hallintorakennus eli Sonckin noppa Laivapojanaukiolla ja Lars Sonckin suunnittelemat makasiinit L2 ja L3 Tyynenmerenkadulla.

  Rakentamisen merkkipaalut 2017

  • Jätkäsaareen valmistuu 1 000 asuntoa
  • Noin 700 asunnon rakentaminen alkaa
  • Jätkäsaaren pysäköintilaitos Rokkiparkin käyttöönotto
  • Ratikkaliikenteen alkaminen uudelle Länsiterminaali 2:lle
  • Tyynenmerenkadun eteläpään rakennustöiden jatkuminen 
  • Hernesaaren uuden risteilylaiturin rakennustöiden alkaminen
  • Välimerenkadun ylittävän kevyen liikenteen sillan asentaminen
  • Välimerenkadun ratikkakiskojen asennus ja ratikkaliikenteen alkaminen elokuussa
  • Jätkäsaaren peruskoulun 1.-2. luokkien ja päiväkoti Jätkäsaaren valmistuminen Rionkadulle
  • Jätkäsaaren peruskoulun rakentamisen alkaminen maanrakennustöillä syyskuussa
  • Atlantinkadun ja Länsisatamankadun rakennustyöt
  • Jätkäsaarenlaiturin kiveystyöt
  • Juutinraumanaukion uusi taideteos

  Rakentamislogistiikka minimoi häiriöt

  Jätkäsaaren rakentaminen on jättiurakka, ja rakentamista suunnitellaan ja ohjataan koko ajan. Rakentamislogistiikan avulla rakentamisen aikaiset haitat, kuten melu ja pöly sekä häiriöt tonttien ja katujen rakentamisessa, varastoinnissa ja pysäköinnissä pidetään mahdollisimman vähäisinä.

  Asukkaat voivat ilmoittaa mahdollisista häiriöistä ja rakentamisen aikaisista ongelmista logistiikkaoperaattorille.

  Jätkäsaaren logistiikkaoperaattori:

  Sito Rakennuttajat Oy
  Jussi Pesonen
  logistiikka.jatkasaari(at)sito.fi
  puh. 040 672 3203

   

  Asuntotontit

  Jätkäsaareen rakennetaan asuntoja yhteensä noin 660 000 kerrosneliömetriä. 

  Seuraavasta asuintonttien varauskierroksesta tiedotetaan Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja kiinteistöviraston tonttiosaston sivuilla.

  Pääosa Jätkäsaareen kaavoitettavista asuintonteista varataan suoraan kaupunginhallituksen varauspäätöksellä, mutta osasta tontteja järjestetään tontinluovutuskilpailuja sekä tarjouskilpailuja. Tarjouskilpailussa ratkaisee tontista saatava hinta, ja tontinluovutuskilpailussa voittaja puolestaan valitaan rakennussuunnitelmien laadun perusteella.

  Jätkäsaareen kaavoitetaan myös useita toimisto- ja liiketontteja. Tontteja voi tiedustella kaupungin tonttiosastolta.

  Telakkarannan rakentaminen

  Telakkarannan suunnittelu käynnistyi kansainvälisellä arkkitehtuurikutsukilpailulla syksyllä 2010. Kilpailun voitti tanskalainen arkkitehtitoimisto Lundgaard&Tranberg Arkitekter A/S.

  Telakkarannan merellisyys ja teollisuushistoria yhdistyvät tulevaisuudessa korkeatasoiseen arkkitehtuuriin. Kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaimmat 1900-luvun taitteen teollisuusrakennukset suojellaan ja niihin sijoitetaan kulttuuri-, liike- ja toimitiloja.

  Telakkarannan tontit ovat sekä yksityisessä että kaupungin omistuksessa. Kaavan toteuttaminen edellyttää aluejärjestelyjä alueen maanomistajien ja maanvuokran haltijoiden välillä. Kaupunki ja Skanska ovat solmineet sopimuksen maanvaihdoista.

  Ohjeita rakennuttajille

  Työmaa-aidat

  Rakennuttajille tarkoitettu Jätkäsaaren työmaailmeen ohjeisto opastaa rakennustyömaita ympäröivien aitojen ja kohdetaulujen visualisoinneissa. Ohjeistossa esitellään aitateippauksissa ja kohdetauluissa käytettävät visuaaliset ja sisältöelementit sekä niiden asemointiin liittyvät säännöt. 

  Näyttelyohjeet

  Jätkäsaaresta tontinvarauksen tehneillä rakennuttajilla on mahdollisuus esitellä kohteitaan Jätkäsaaren infokeskuksen ja kirjaston näyttelytilassa. Näyttelyohjeistossa esitellään näyttelyplansseissa käytettävät visuaaliset ja sisältöelementit sekä niiden käyttö. 

  Rakennuttajien näyttelytila on liitetty Jätkäsaaren tontinluovutusehtoihin ja on ensisijaisesti varattu tontinvarauksen haltijoille. Tontinvaraajilta peritään näyttelytilojen järjestämisestä erillinen korvaus. Korvausta ei peritä aravalainoitetun eikä korkotuetun vuokra-asuntotuotannon osalta.