Palaute       sv EN  

Rakentaminen / Länsisataman kaavoitus

Suurimmalle osalle Länsisataman uusista alueista on jo laadittu asemakaavat. Asemakaavoissa määritetään esimerkiksi minne rakennetaan asunnot, toimitilat ja puistot ja missä kulkevat kadut ja muut väylät. Asemakaavat valmistelee kaupunkisuunnitteluvirasto, ja ne hyväksyy lopullisesti kaupunginvaltuusto.

Jätkäsaari

Melkinlaituriin suunnitellaan kerros- ja pienkerrostaloja noin 2000 asukkaalle sekä peruskoulua ja päiväkotia. Saukonnokanaltaan purjevenesatama suunnitellaan suuremmaksi.
Suunnitteluaineisto >>

Atlantinkaaresta suunnitellaan asuinalue, jonka keskeinen tekijä on alueen halkaisevan Hyväntoivonpuiston eteläinen osa. Puiston eteläpäähän sijoittuu yleinen uimaranta tai uimala.
Suunnitteluaineisto >>

Liikuntapuistoon suunnitellaan kolmea isoa pääkenttää sekä pienempiä peli- ja ulkoilualueita. Suunnitteluaineisto >>

Bunkkerin ja sen lähikortteleiden kaavaa muutetaan niin, että aiemmin liikunta- ja kulttuurikäyttöön varattu sataman vanha varastorakennus muutetaan liikunta- ja asuinkäyttöön.
Suunnitteluaineisto >>

Matkustajasataman pohjoiseen osaan suunnitellaan risteily- ja autolauttaliikennettä palvelevia rakennuksia, liikenne- ja pysäköintijärjestelyitä ja liike- ja toimitilaa.
Suunnitteluainesto >>

Matkustajasataman eteläisen osan kaavoittamaton vesialue muutetaan satama-alueeksi. Alueen meritäytöt on jo tehty. Alueelle kaavaillaan uutta henkilöliikenteen terminaalia.
Suunnitteluaineisto >>

Tornihotellin ja Sonckin makasiinien kaavamuutoksessa suojellut makasiinirakennukset muutetaan kongressi- ja kulttuuritiloiksi. Rakennusten maantasokerroksiin varataan liiketilaa. Korttelin pohjoisosaan valmistuu uudisrakennuksena kongressihotelli. Liikennejärjestelyjä muutetaan sataman liikenteen sujuvuuden turvaamiseksi.
Suunnitteluaineisto >>

Keskus- ja palvelukortteleihin suunnitellaan kaupallista keskusta, hyvinvointipalveluja sekä asumista. Suunnitteluaineisto >>

Saukonpaaden terassitalokortteliin suunnitellaan asuntoja, liike- ja toimitilaa, julkisia palveluita ja pysäköintilaitosta.
Suunnitteluaineisto >>

Jätkäsaaren suunnittelua ohjaa vuonna 2006 voimaan tullut osayleiskaava.
Osayleiskaava >> 

Jätkäsaaren voimassa oleviin asemaavoihin (mm. Saukonlaituri, Saukonpaasi, Jätkäsaarenkallio ja Hietasaari) voi tutustua Helsingin karttapalvelussa. Hietasaaren asemakaavaa täydentää rakentamistapaohje.
Rakentamistapaohje >>

Telakkaranta

Telakkarannan vanhoja rakennuksia suunnitellaan pääasiassa kulttuuri-, liike- ja toimistotiloiksi. Lisäksi alueelle suunnitellaan uutta asunto-, liike- ja toimitilarakentamista.
Suunnitteluaineisto >>

Hernesaari

Hernesaareen on valmisteilla osayleiskaava, joka muuttaa telakka- ja teollisuusalueen merihenkiseksi kantakaupungin osaksi. Hernesaareen suunnitellaan asumista, työpaikkoja sekä vapaa-aikaan ja matkailuun liittyviä palveluita. Hernesaareen suunnitellaan kahta venesatamaa, joista toinen on purjevenesatama ja toinen vesiurheilukeskus. Venesatamien yhteyteen sijoitetaan yleisölle ja veneilyharrastajille suunnattu vapaa-aikaan ja veneilyyn liittyvä kaupan ja toiminnan keskus. Risteilylaivoille rakennetaan kahden nykyisen laituripaikan lisäksi yksi uusi laituripaikka.
Suunnitteluaineisto >>

Kaavoittajien yhteystiedot

Matti Kaijansinkko, projektipäällikkö
puh. 050-364 7775

Kirsi Rantama, arkkitehti
puh. 050-382 7722

Jari Huhtaniemi, arkkitehti
puh. 040-334 2214

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hel.fi