Palaute       sv EN  

Täydennysrakentaminen

Uusien asuinalueiden lisäksi Helsingin vanhoilla alueilla rakennetaan myös paljon. Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön ohjelmassa Helsinki asettaa tavoitteekseen, että 30 prosenttia asuinrakentamisesta toteutetaan täydennysrakentamisena.

Näille sivuille on koottu perustietoa täydennysrakentamisesta, erityisesti kerros- ja rivitalotonttien lisärakentamisesta. Sivusto on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille tahoille, kuten asukkaille, taloyhtiölle, isännöitsijöille sekä aiheen parissa työskenteleville.

 • Mitä on täydennysrakentaminen?
  Täydennysrakentamisella tarkoitetaan rakentamista nykyisen yhdyskuntarakenteen osaksi tai sen välittömään läheisyyteen. Siitä käytetään myös käsitteitä yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja eheyttäminen.Täydennysrakentaminen tulee aina osaksi olevaa, joten suunnittelua tehdään tiiviissä yhteistyössä alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa. Täydennysrakentaminen voi kattaa laajoja usean tontin ja kymmenien rakennusten alueita tai vain yhden tontin.
 • Täydennysrakentamisen hyödyt
  Täydennysrakentamista pidetään kestävänä ratkaisuna moniin kaupunkiympäristöön liittyviin ongelmiin. Täydennysrakentamisen hyötyjä voidaan tarkastella useista eri näkökulmista, esimerkiksi ympäristön, talouden ja asumisviihtyvyyden kautta. Hankkeisiin liittyy lukuisia eri toimijoita, joiden näkökulmat hyötyihin vaihtelevat.
 • Miten se toimii?
  Täydennysrakentamishanke voi käynnistyä monella tavalla. Kun kyseessä on kaupungin omistuksessa oleva aiemmin rakentamaton tontti, voi kaupunki itse käynnistää asemakaavan muutosprosessin. Jos tontti on jo aiemmin rakennettu, tulee aloite lisärakentamiseen yleensä kiinteistön omistajilta.
 • Esimerkkikohteita
  Helsingissä on viime vuosina valmistunut paljon täydennysrakentamishankkeita, ja vuonna 2013 lähes 46 prosenttia uusista asunnoista toteutui täydennysrakentamisena. Alla esiteltävät toteutuneet hankkeet toimivat esimerkkeinä täydennysrakentamisen mahdollisuuksista erilaisissa tilanteissa.
 • Julkaisut ja yhteystiedot
  Täydennysrakentamiseen liittyviä kysymyksiä käsitellään useissa kaupungin virastoissa. Kaupunkisuunnitteluvirasto on oikea paikka aloittaa esimerkiksi silloin, kun asia koskee oman tontin lisärakentamispotentiaalin selvittämistä. Jos asia koskee ullakkorakentamista, otetaan yhteyttä rakennusvalvontaviraston ullakkotiimiin. Korvausasioissa kysymyksiin vastaa kiinteistövirasto. Täydennysrakentamista koskevia yleisiä kysymyksiä voi esittää täydennysrakentamisprojektille, joka on mukana lukuisissa aihepiiriä käsittelevissä tutkimushankkeissa.