Palaute       sv EN  

Ostoskeskukset ja asemakeskukset

Helsingissä ostoskeskuksilla on edelleen merkittävä rooli kaupunginosien keskuksina ja lähipalveluiden tarjoajina. Uudet kaupan keskittymät ja kehittyvät asuinalueet muuttavat ostoskeskusten roolia ja vanhojen ostoskeskusten kehittämiselle on tulevaisuudessa tarvetta.

Jakomäen uudistuva keskus. Kuva Arkkitehdit Hanhirova

Ostoskeskusten kehittäminen

Helsingin ostoskeskukset on rakennettu pääosin 1950-80 -luvuilla. Suurin osa näistä jo 50- ja 60-luvuilla. Ostoskeskukset ovat pääosin osakeyhtiöitä, joissa omistajina on sekä nykyisiä ja entisiä paikallisia toimijoita, että sijoittajia. Myös kaupunki omistaa tiloja ostoskeskuksissa.

Vanhoja ostoskeskuksia voidaan kehittää ja niiden toimintaedellytyksiä parantaa muun muassa rakentamalla lisää asuntoja ostoskeskusten yhteyteen tai niiden vaikutuspiiriin. Täydennysrakentamisen keinoin voidaan kasvattaa asiakaskuntaa ja virkistää elinympäristöä.

Ostoskeskuksen kehittämistarve voi herätä monesta syystä. Esimerkiksi ostoskeskuksen huono kunto, vähentynyt käyttöaste tai maanvuokrasopimuksen loppuminen voi johtaa kehittämistarpeiden selvittämiseen. Myös alueelliset tiivistämistarpeet esimerkiksi joukkoliikenteen solmukohdissa voivat käynnistää ostoskeskusten kehittämisen.

Täydennysrakentamisen ja muut maankäytölliset muutokset mahdollistaa asemakaava. Asemakaavoituksesta vastaa kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto.

Helsingissä osa ostoskeskuksista sijaitsee omistustontilla ja osa kaupungin vuokratontilla. Tonttiasioissa palvelee kiinteistöviraston tonttiosaston elinkeinotoimisto.

Ostoskeskusten ja asemakeskusten kehittäminen käynnissä

Tällä hetkellä työt ovat käynnissä muun muassa Maunulan ja Jakomäen keskustoissa.

  • Maunulaan rakennetaan uusi S-market, kirjasto, työväenopisto ja nuorisotiloja sekä uusia asuintaloja. Maunulan keskus valmistuu vaiheittain. S-market on auennut keväällä 2014, jonka jälkeen seuraa kirjaston ja ensimmäisten uusien asutohankkeiden rakentaminen.
  • Jakomäen keskus laajenee ja siistiytyy. Keskukseen on valmistunut uusi K-supermarket kesällä 2014. Lisäksi S-market on uudistunut ja laajentunut.
  • Lisäksi mm. Pihlajamäen ja Mellunmäen ostoskeskusten asemakaavauudistus on työn alla.
  • Mellunmäen metroaseman ympäristön uusi asemakaava on jo lainvoimainen ja katusuunnittelu on käynnissä. Metroaseman ympäristöön kohoaa uusia asuintaloja liiketiloineen sekä uusi linja-autoasema.
  • Malmin asemakeskuksen kehittämistä on suunniteltu yhdessä alueen toimijoiden ja kiinteistönomistajien kanssa.