Palaute       sv EN  

Toimitilat ja toimitilatontit uusilla alueilla

Helsingin vetovoimatekijöitä ovat työvoiman ja alihankkijoiden saatavuus ja laaja asiakaspohja sekä kuluttajapuolella että yrittäjien välisessä liiketoiminnassa. Helsingissä on mahdollista myös erikoistunut liiketoiminta, mikä muualla Suomessa ei välttämättä menesty. Myös monet ulkomaiset yritykset perustavat toimipaikkansa pääkaupunkiin.

Kalasatamaan tuleva uusi keskus. Kuva: Helin & Co Arkkitehdit

Toimitilat uusilla alueilla

Kaupunki tekee uusien alueiden suunnittelussa yhteistyötä yrittäjäjärjestöjen kanssa. Helsingissä on tiloja niin suuryrityksille kuin yhden hengen firmoille – kivijalkaliikkeistä toimistotorneihin sekä varastoista tuotantotiloihin. Helsinki rakennuttaa ja rakentaa yrittämisen tueksi myös asuntoja, liikenneväyliä, joukkoliikennettä, puistoja ja muuta kaupunkiympäristöä. Myös pysäköintipaikkojen tarve huomioidaan.

Lähes kaikille Helsingin uusille alueille kaavoitetaan tontteja myös toimitilarakentamiselle. Nykyisille aluerakentamisen projektialueille on tulossa yhteensä yli 2 miljoonaa kerrosneliömetriä rakennusoikeutta toimitilarakentamiseen. Summa sisältää tontteja toimisto-, liiketila- sekä tuotanto- ja varastokäyttöön. 

Uusien alueiden lisäksi myös olemassa olevia toimitila-alueita kehitetään. Muun muassa Roihupelto-Herttoniemen, Pitäjänmäen, Vallilan ja Vuosaaren asema keskeisinä yritysalueina säilyy.

Yhteystiedot tontti- ja tilatiedusteluille

Toimitilatontteja eri käyttötarkoituksiin on vapaana tälläkin hetkellä eri puolilla kaupunkia. Kaupungin omistamien tonttien myyntiä ja vuokrausta Helsingissä hoitaa kiinteistöviraston tonttiosasto

Toimitilarakentamiseen tarkoitetuista vapaista tonteista saa lisätietoja tonttiosaston elinkeinotoimistosta.

Kaupungin hallinnassa olevia toimitiloja yrityksille ja yhteisöille vuokraa kiinteistöviraston tilakeskus. Vuokraneuvottelijat etsivät asiakkaan tarpeisiin sopivat tilat, esittelevät niitä ja toimivat yhteyshenkilöinä vuokrauksen kaikissa vaiheissa.

Helsingin uusi yleiskaava suunnitteilla

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto suunnittelee parhaillaan kaupungin uutta yleiskaavaa. Yleiskaava on pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta ja muuta tarkempaa suunnittelua.Yleiskaavan valmistelua voi seurata osoitteessa www.yleiskaava.fi.

Rakennusvalvonta palvelee

Rakennusvalvontavirasto huolehtii rakennus- ja toimenpidelupien käsittelystä sekä rakennustyön valvonnasta. Käytännössä viraston työ painottuu rakennushankkeiden ennakko-ohjaukseen ja neuvontaan.

Rakennusvalvonnan työn tavoitteena on kaupungin rakennetun ympäristön turvallisuus, terveellisyys, kauneus ja kestävyys. Näin ollen rakennusvalvonnan asiakkaita eivät ole vain rakennushankkeisiin ryhtyvät, vaan myös muut helsinkiläiset kaupunkitilan käyttäjinä ja kokijoina.

Rakentamiseen tarvittava lupa ei siis ole pelkkä itseisarvo, vaan työkalu. Sillä varmistetaan, että rakentaminen täyttää säännösten mukaiset vaatimukset ja että rakennushankkeen suunnittelijoilla ja valvojilla on tehtäviensä edellyttämä kelpoisuus. Rakennuslupaviranomaiset tuovat omalla ammattitaidollaan lisäarvoa rakennushankkeelle.