Kruunuvuorenrannan valot -kilpailuun ehdolla neljä

Kruunuvuorenranta
13. maaliskuuta 2012

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kokouksessaan 13.3.2012 Kruunuvuorenrannan valot -kilpailun osanottajien valintaa. Ehdolla on neljä kansainvälistä tahoa: Concepto (Ranska), Building Design Partnership Ltd /BDP(Englanti), West 8 Urban Design & Landscape Architecture (Hollanti) sekä Bartenbach LichtLabor GmbH (Itävalta).

Kruunuvuorenrannan valot on kansainvälinen kutsukilpailu. Kilpailualue sijoittuu entiselle Laajasalon öljysataman alueelle, tulevaan Kruunuvuorenrantaan. Kruunuvuorenranta on näkyvyydeltään poikkeuksellinen, matkaa alueelta kantakaupunkiin on avoimen merenselän yli kolme kilometriä.

Kruunuvuorenrannan valot -kilpailun järjestää Helsingin kaupunki. Kilpailu on osa Helsingin World Design Capital vuoden 2012 ohjelmaa, jolla pyritään edistämään kaupungin kehitystä designin keinoin. Kruunuvuorenrannan taidevalaistusprojekti esiintyy vuonna 2012 kahdella hankkeella. Kutsukilpailun tulos julkistetaan syksyllä 2012 samanaikaisesti, kun Kruunuvuorenrannan ensimmäinen valotaideteos eli valaistava öljysäiliö paljastetaan.

Kruunuvuorenrannan uuden asuinalueen suunnittelussa painotetaan erityisesti valaistusratkaisuja ja valotaidetta. Kilpailun tarkoituksena on luoda Kruunuvuorenrannan taidevalaistuksen periaatteet, jonka pohjalta kaupunki laatii julkisia alueita ja tontteja koskevat valaistuksen yleissuunnitelmat.

Seuraa päätöksentekoa kaupunkisuunnitteluviraston sivuilta kohdasta päätöksenteko.

Lue lisää kilpailusta

Video valaistavasta öljysäiliöstä