Palaute       sv EN  

Rakentaminen / Hulevedet hallintaan ja hyötykäyttöön

Hulevedeksi kutsutaan sade- ja sulamisvettä, joka johdetaan pois rakennetuilta alueilta. Hulevesien ympäristöystävällinen hallinta on yksi Eko-Viikin keskeisiä tavoitteita.

Eko-Viikin tonteilla ja muilla alueilla on eri toimenpiteillä haluttu hidastaa sade-, sulamis-, katto- ja salaojavesien virtausta ja edistää veden imeytymistä maaperään.

Tontit sijaitsevat savipohjalla pellolla ja maasto on tasaista. Näin hulevesien hallinnan pääpaino kohdistui pintavesien johtamiseen pois tonteilta ja imeyttämiseen kasvu- ja rakennekerroksiin.

Pihoilta ja katoilta tulevat pintavedet ohjataan korttelien keskelle, asemakaavassa varatuille ”vihersormille”. Vihersormet ojapainanteineen päättyvät puistoon ja edelleen Viikinojaan. Puutarhanhoidosta innostuneet asukkaat käyttävät hulevesiä myös vihersormilla olevien viljelypalstojen kasteluun.

Rakennusten kosteusongelmien välttämiseksi perustusten kuivatusta ja katualueiden pintakuivatusta varten kaduille on rakennettu normaaliin tapaan sadevesiviemärit. Tonteilla on suosittu vettä läpäiseviä pintoja ja pihakäytävät on päällystetty yleensä kivituhkalla.

Valtaojasta luonnonpuro

Viikinoja toimii hulevesien kokoojana. Entinen valtaoja on siirretty puiston reunaan ja rakennettu luonnonmukaiseksi puroksi. Runsaan kasvillisuuden ja lammikoinnin avulla virtaus tasoittuu ja purovesi puhdistuu, ennen kuin se laskee Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueelle.

Kuivatusjärjestelmällä pyritään säilyttämään alueen kosteusolosuhteet, jotta kasvillisuuden ja eläinten mahdollisuudet menestyä paranevat. Kun vesiolosuhteet säilyvät, myös maaperän painuminen vähenee.

Tutkitusti toimiva ratkaisu

Laaja seurantatutkimus tarkastelee muun muassa hulevesien ekologisten ratkaisujen toimivuutta. Alueelle asetetut tavoitteet ovat sen mukaan pääosin toteutuneet.