Nytt i Helsingfors

Ett växande Helsingfors är viktigt för hela Finland. Vi bygger nya hem, daghem, skolor, parker och gator med tanke på en smidig vardag. Vi hälsar nya företag välkomna och erbjuder dem lokaler för mångahanda behov. Utbyggnaden av nya stadsdelar och förtätningen i förorterna pekar på att Helsingfors har dragningskraft och att folk vill bo här.

Nyheter

11.10.2017
|
Busholmen:

Fullmäktige behandlar detaljplaneändring för Fiskehamnens centrum 2

På stadsfullmäktiges föredragningslista onsdagen den 11 oktober finns projektplan för Busholmens...

10.10.2017
|
Uutta Helsinkiä:

Lättare skattesats som motvikt till de ökade boendekostnaderna

Den ekonomiska tillväxten tillsammans med stadens traditionella ansvarsfulla hushållning medger...

9.10.2017
|
Uutta Helsinkiä:

Rabatt på bygglov för småhus som söks i tid

Den som planerar att bygga ett småhus i Helsingfors i sommar lockas att lämna in sin ansökan i...

6.10.2017
|
Uutta Helsinkiä:

Stark och effektiv stadspolitik stärker hela Finland

C21-städernasgemensamma ställningstagande...

6.10.2017
|
Uutta Helsinkiä:

Helsingfors presenterar sin tillväxt på internationell mässa för fastighetsbranschen

Helsingfors metropolområde är ett av Europas snabbast växande områden. Målet är att vara Europas...

6.10.2017
|
Uutta Helsinkiä:

Stark och effektiv stadspolitik stärker hela Finland

C21-städernasgemensamma ställningstagande...

5.10.2017
|
Böle:

Fyra grupper fortsätter till andra skedet av tävlingen för tornområdet i Böle

Fyra grupper har valts ut till andra skedet av arkitektur- och byggtävlingen för tornområdet i...

4.10.2017
|
Uutta Helsinkiä:

I Helsingfors förbereder man sig på en omfattande mångfald av hot

Matti Koskinen och Anssi Vuosalmi har stora skor att fylla, åtminstone när det gäller...

torikorttelit.fi:

Torgkvarteren

dev120.lasipalatsi.net:

Fiskehamnens miljökonst

raidejokeri.info:

Spår-Jokern