Kontakt       fi EN  

Helsingfors byggs ut livligare än någonsin. Helt nya områden får bostäder, verksamhetslokaler, daghem, skolor, parker, friluftsstråk och gator. Staden vill anlägga högklassiga områden, där det går att trivas både på fritiden och i arbetet. Följ hur din hemstad växer från planläggning till färdiga bostadsområden.

Nyheter