Nytt i Helsingfors

Ett växande Helsingfors är viktigt för hela Finland. Vi bygger nya hem, daghem, skolor, parker och gator med tanke på en smidig vardag. Vi hälsar nya företag välkomna och erbjuder dem lokaler för mångahanda behov. Utbyggnaden av nya stadsdelar och förtätningen i förorterna pekar på att Helsingfors har dragningskraft och att folk vill bo här.

Nyheter

Allmänheten har återigen möjlighet att besöka ljuskonstverket Cistern 468. Foto: Lauri Rotko.
8.9.2017
|
Kronbergsstranden:

Ljuskonstverket Cistern 468 öppet för allmänheten i Kronbergsstranden

Allmänheten har återigen möjlighet att besöka ljuskonstverket Cistern 468 i Kronbergsstranden i...

31.8.2017
|
Uutta Helsinkiä:

Daghem med 335 platser i Storkärr

Helsingfors stadsfullmäktige godkände projektplan för ett daghem i Storkärr. Nybyggnaden i tre...

24.8.2017
|
Uutta Helsinkiä:

Helsingfors ska bli världens bäst fungerande stad

Borgmästare Jan Vapaavuori presenterade i dag sitt förslag till Helsingfors nya stadsstrategi för...

24.8.2017
|
Kvarnbäcken:

Kvarnbäcken attraktivare – projekt för följning av områdets utveckling inleds som högskolesamarbete

Kvarnbäcken, en av 60-70-talsförorterna i Helsingfors, utvecklas positivt: Allt sedan år 2007 har...

14.8.2017
|
Uutta Helsinkiä:

Priserna på begagnade aktielägenheter har stigit igen efter ett litet lugn

I april-juni 2017 var priserna på begagnade höghus- och radhuslägenheter 3,9 procent högre än de...

14.8.2017
|
Uutta Helsinkiä:

Hyresstegringen fortsatte i Helsingfors – 2,7 procent på ett år

I april-juni 2017 var bostadshyrorna i Helsingfors 2,7 procent högre än de varit ett år...

 I Tölöviken genomförs ett forskningsprojekt för att utreda hur en metod som tidigare använts vid markåterställning påverkar förorenade havssediment och eutrofieringen av viken. Foto: Helena Roschier
11.8.2017
|
Centrum:

I Tölöviken undersöks en ny metod för iståndsättning av havsbottnar

I närheten av städer är havsbottnen ofta förorenad av skadliga ämnen från mänsklig verksamhet....

8.8.2017
|
Fiskehamnen:

Österleden och Hermanstads strandväg återgår till sina ordinarie sträckningar i Fiskehamnen

Österleden, som flyttats till en tillfällig omfartsväg på grund av byggnadsarbetena med...

torikorttelit.fi:

Torgkvarteren

dev120.lasipalatsi.net:

Fiskehamnens miljökonst

raidejokeri.info:

Spår-Jokern