Nytt i Helsingfors

Ett växande Helsingfors är viktigt för hela Finland. Vi bygger nya hem, daghem, skolor, parker och gator med tanke på en smidig vardag. Vi hälsar nya företag välkomna och erbjuder dem lokaler för mångahanda behov. Utbyggnaden av nya stadsdelar och förtätningen i förorterna pekar på att Helsingfors har dragningskraft och att folk vill bo här.

Nyheter

22.11.2017
|
Uutta Helsinkiä:

Hyrorna fortsatte stiga i Helsingfors – årsstegringen rentav 3,9 procent

I juli-september 2017 var bostadshyrorna 2,7 procent högre än de varit ett år tidigare. Även i...

20.11.2017
|
Centrum:

100-årsjubileet ger programrik jultid i Helsingfors

Jultiden i Helsingfors bjuder i år på evenemang och program i exceptionellt stor omfattning....

10.11.2017
|
Busholmen:

Passagerartrafiken på den nya metrobanan till Mattby börjar lördagen den 18 november 2017

Metrotrafiken i huvudstadsregionen förnyas lördagen den 18 november 2017, när metrons nya sträcka...

Enligt juryn är fasaderna på insamlingsstationen i Kronbergsstranden ett utomordentligt exempel på arkitektonisk ambition och kompetens. Foto: Lauri Rotko
6.11.2017
|
Kronbergsstranden:

Avfallsinsamlingsstationen på Kronbergsstranden vann arkitekturpriset för bästa betongfasad

Insamlingsstationen för sopsugsystemet i den nya stadsdelen Kronbergsstranden har vunnit årets...

25.10.2017
|
Uutta Helsinkiä:

Webbenkäten öppnades: hurdan skulle Helsingfors nationella stadspark vara?

Helsingfors stad samlar in information om vilka områden och platser stadsborna skulle vilja ta...

10.10.2017
|
Uutta Helsinkiä:

Lättare skattesats som motvikt till de ökade boendekostnaderna

Den ekonomiska tillväxten tillsammans med stadens traditionella ansvarsfulla hushållning medger...

9.10.2017
|
Uutta Helsinkiä:

Rabatt på bygglov för småhus som söks i tid

Den som planerar att bygga ett småhus i Helsingfors i sommar lockas att lämna in sin ansökan i...

6.10.2017
|
Uutta Helsinkiä:

Stark och effektiv stadspolitik stärker hela Finland

C21-städernasgemensamma ställningstagande...

torikorttelit.fi:

Torgkvarteren

dev120.lasipalatsi.net:

Fiskehamnens miljökonst

raidejokeri.info:

Spår-Jokern