Kontakt       fi EN  

Boende

Det är gott att bo och leva i Helsingfors. Staden erbjuder sina invånare högklassiga bostäder som lämpar sig för många olika livssituationer. Trivsam, fungerande och trygg boendemiljö är viktiga omständigheter då nya bostadsområden planeras eller då gamla stadsdelar kompletteras med tilläggsbyggnation. Boende i flervåningshus är ett helsingforsiskt sätt att bo på men det finns hem i staden också i småhus.

  • Bostäder för olika livssituationer
    I Helsingfors kan du bo på hyra, i Hitas-, delägar-, bostadsrätts- eller ägarbostad. Valet av besittningsform för bostaden beror på många faktorer, såsom invånarens livssituation och preferenser. De egna ekonomiska resurserna utgör ofta det bestämmande villkoret i valet av alternativ. Också bostadsutbudet avgör.Nya bostäder byggs naturligtvis mest i stadens nya projektområden. Men också den äldre stadsstrukturen förstärks med nybyggda bostäder tack vare kompletterande byggande.
  • Hemstaden Helsingfors
    Helsingfors är redan hemstad för cirka 630 000 invånare. Befolkningen i staden håller fortfarande på att öka snabbt och fler bostäder behövs för både små hushåll och barnfamiljer. Alla helsingforsare värdesätter goda trafikförbindelser hem till sig, service nära hemmet och platser för naturligt umgänge som planeras på ett sätt som bidrar till att stadsdelarna blir levande och intressanta stadsmiljöer.