Hela nya stadsdelar uppstår

Hela nya stadsdelar uppstår i Fiskehamnen, Böle, Busholmen, Kronbergsstranden, Kungseken och Hongasmossa.

I Alpbyn och Ormusåkern intas huvudrollen av ihop med varandra byggda, en eller två bostäders stadsvillor. I Nordsjö, Vik, Kvarnbäcken, Arabia-Hermanstad, vid Tölöviken och i centrumkvarteren fortsätter byggandet och renoveringarna i livlig takt. I Östersundom uppgör Helsingfors, Vanda och Sibbo en gemensam delgeneralplan, och olika alternativ för att förlänga spårvägstrafiken planeras.

Stadsstrukturen komprimeras på olika håll så att det på effektiv kollektivtrafik uppbyggda Helsingfors skall bli en allt enhetligare stad.