Kontakt       fi EN  

Bostäder för olika livssituationer

I Helsingfors kan du bo på hyra, i Hitas-, delägar-, bostadsrätts- eller ägarbostad. Valet av besittningsform för bostaden beror på många faktorer, såsom invånarens livssituation och preferenser. De egna ekonomiska resurserna utgör ofta det bestämmande villkoret i valet av alternativ. Också bostadsutbudet avgör.

Nya bostäder byggs naturligtvis mest i stadens nya projektområden. Men också den äldre stadsstrukturen förstärks med nybyggda bostäder tack vare kompletterande byggande.

Hela nya stadsdelar uppstår

Hela nya stadsdelar uppstår i Fiskehamnen, Böle, Busholmen, Kronbergsstranden, Kungseken och Hongasmossa.

I Alpbyn och Ormusåkern intas huvudrollen av ihop med varandra byggda, en eller två bostäders stadsvillor. I Nordsjö, Vik, Kvarnbäcken, Arabia-Hermanstad, vid Tölöviken och i centrumkvarteren fortsätter byggandet och renoveringarna i livlig takt. I Östersundom uppgör Helsingfors, Vanda och Sibbo en gemensam delgeneralplan, och olika alternativ för att förlänga spårvägstrafiken planeras.

Stadsstrukturen komprimeras på olika håll så att det på effektiv kollektivtrafik uppbyggda Helsingfors skall bli en allt enhetligare stad.