Kontakt       fi EN  

Hemstaden Helsingfors

Helsingfors är redan hemstad för cirka 630 000 invånare. Befolkningen i staden håller fortfarande på att öka snabbt och fler bostäder behövs för både små hushåll och barnfamiljer. Alla helsingforsare värdesätter goda trafikförbindelser hem till sig, service nära hemmet och platser för naturligt umgänge som planeras på ett sätt som bidrar till att stadsdelarna blir levande och intressanta stadsmiljöer.

Hemstaden Helsingfors -program

Planeringen av boendet i Helsingfors styrs på lång sikt med ett genomförandeprogram som utarbetas för varje fullmäktigeperiod. En uppföljningsrapport om hur målen för programmet utfallit ges ut årligen.

I programmet Hemstaden Helsingfors 2016 fastställs stadens mål i fråga om

  • markpolitik
  • planläggning
  • tomtöverlåtelse
  • bostadsproduktionens volym och mångformighet
  • byggande i enlighet med fördelningen av upplåtelse- och finansieringsformer inom
  • bostadsproduktionen
  • utveckling av hustyper
  • boende för specialgrupper

Staden låter själv bygga hyresbostäder, bostadsrättsbostäder och ägarbostäder med Hitas-villkor. På bostadsproduktionsbyråns (Att) och fastighetskontorets bostadsavdelnings sidor finns aktuell information om nya färdiga bostadsobjekt och om hur man söker bostad i dessa.

Staden bygger nytt och reparerar gammalt

Stadens bostadsproduktionsmål har höjts till 6 000 bostäder om året. Busholmen, Fiskehamnen och Kronbergsstranden har blivit lediga efter hamn- och industriverksamheten och är de viktigaste områdena för bostadsbyggande under de närmaste åren. Byggandet av bostäder har inletts också i Mellersta Böle och Kungseken, och planeringen pågår i Malms flygfältsområde, på Björkholmen och i Östersundom.

Stadsdelarna i ytterstadszonen utvecklas och förändras. I dessa områden spelar kompletteringsbyggandet en viktig roll. Också ombyggnader av bostadsbeståndet är fortfarande aktuella i ytterstadsområdet.

Kompletteringsbyggande och energieffektiva boendelösningar är aktuella inom dagens bostadspolitik. Betydelsen hos kompletteringsbyggandet och dess andel av totalproduktionen ökar hela tiden. Flytande bostäder, tornhus och hus av typen townhouse kompletterar de framtida boendealternativen i huvudstaden. Samtidigt som nya innovativa boendealternativ utvecklas tas det också hand om förutsättningarna för boende till rimliga priser.