Böle är Finlands mest nåbara plats och Helsingfors nyckelområde för lokalbyggande dit Helsingfors centrum utvidgas under de kommande åren. Tack vare de nya trafikprojekten och det ansenliga tilläggsbyggandet utvecklas Böle till ett allt mera betydelsefullt och vitalt centrum. Även antalet bostäder och serviceutbudet ökar kraftigt. I det nya Böle arbetar man, bor och tillbringar fritiden.

I takt med byggandet av nya kontor och affärslokaler fördubblas antalet arbetsplatser i Böle före år 2040 till cirka 50 000. Arbetsplatser och affärslokaler byggs i alla områden i Böle. Även områdets invånarantal nästan tredubblas till 30 000 invånare. Böle stärker även sin roll som evenemangsstadsdel och en mångsidig serviceerbjudare.

Böle är en knutpunkt för trafiken med utmärkta förbindelser från Helsingfors stadskärna och från alla håll i Finland med alla trafikformer. Böles två stationer, Böle station och Ilmala station, blir mycket betydande omstigningsplatser inom kollektivtrafiken, där det är enkelt att byta fortskaffningsmedel. Från båda går även tågen till flygfältet tätt. Böle station blir Finlands mest livligt trafikerade station och via den åker snart över 47 miljoner resenärer per år.

Uppdaterad 13.10.2017

Nyheter från Böle

8.12.2017

Byggandet av kollektivtrafikterminalen inleds på Bölebron

De förberedande byggarbetena av kollektivtrafikterminalen i Böle inledspå Bölebron i december...

1.12.2017

Mer än 30 platser med festbelysning i Helsingfors hyllar det 100-åriga Finland

Från och med kvällen innan Finlands hundraårsjubileum, den 5 december klockan 18, får flera kända...

5.10.2017

Fyra grupper fortsätter till andra skedet av tävlingen för tornområdet i Böle

Fyra grupper har valts ut till andra skedet av arkitektur- och byggtävlingen för tornområdet i...

3.7.2017

Spårvagnslinjerna 2, 3 och 7A/B på undantagsrutter

Spårvagnslinjerna 2, 3 och 7A/B kör på undantagsrutter från och med 3 juli till och med den 13...

Bild: YIT
17.3.2017

Böle tillfälliga station öppnas i början av april

Tågpassagerarnas rutter i Böle kan ändras, då den tillfälliga stationen tas i bruk måndagen den 3...

16.3.2017

Helsingfors stads bokslut 2016: Ekonomin kommer i balans

”År 2016 var positivare än prognoserat för Helsingfors stads ekonomi. Stadens verksamhetsbidrag...

16.3.2017

Helsingfors stads bokslut 2016: Ekonomin kommer i balans

”År 2016 var positivare än prognoserat för Helsingfors stads ekonomi. Stadens verksamhetsbidrag...

19.1.2017

Fullmäktige godkände arkitekturtävlingen för tornområdet i Mellersta Böle

Helsingfors stadsfullmäktige godkände arkitektur- och byggtävlingen för tornområdet i Mellersta...