Kontakt       fi EN  
Omvandlingen av Böle börjar i centrumkvarteret

Omvandlingen av Böle börjar med bygget av ett mångsidigt och dragningskraftigt centrumkvarter runt omkring Böle station. Bygget av centrumet Tripla inleds år 2015. Tripla-förslaget är till sin omfattning nästan tre gånger så stort som nuvarande Kampens centrum.

Böles centrum kommer att bestå av tre detaljplaneområden: centrumkvarteret, tornhusområdet och bangårdsområdet.

Böle är nyckelområde för lokalbygget

Böle är ett nyckelområde för lokalbygget. I Ilmala samt i Östra, Västra och Norra Böle finns riksomfattande bolag, internationella koncerner, mediahus, samt statens och stadens ämbetsverk. Nya kontors- och affärsutrymmen byggs i Böles sju delområden över en miljon våningskvadratmeter under de närmaste decennierna. I framtiden ger Böle arbete åt över 50 000 människor.

Nya bostäder intill strålande trafikförbindelser

Bostadsbygget i Böles olika områden blir färdigt etappvis. Längst har man kommit i Maskinverkstadens område, där en stor del av bostadsbeståndet redan är färdigt. Också i Ilmala är bygget i god fart. I Mellersta Böle börjar byggarbetena omkring år 2015.

Omvandlingen av Böle börjar med bygget av ett mångsidigt och dragningskraftigt centrum kallat Tripla runt omkring Böle station. Bygget av Tripla inleds år 2015.

Centrumet är en helhet bestående av tre kvarter med kontorsutrymmen, ett köp- och kongresscentrum, bostäder, ett hotell, en mångfunktionsarena och en terminal för kollektivtrafiken. Bostädernas andel är omkring en femtedel av byggnadsarealen.

Böles centrum skall genomföras i enlighet med ekologiska kriterier och det får bl.a. över 3 300 cykelparkeringsplatser och över 300 laddningspunkter för elbilar. I Mellersta och Norra Böle anläggs rikligt med gröntak. Sophanteringen förverkligas genom ett centralt system med avfallsuppsugning. Hjärta för centrumet blir en transformerbar flerfunktionsarena av nytt slag.

Nya trafikprojekt så som ett västligt tilläggsspår, Pisarabanan, en reservering för metron, en flygplatsförbindelse och en förnyelse av Lokvägen som blir Böles huvudgata förstärker ytterligare Böles roll som ett centrum. Böles centrumområde bildas av tre detaljplaneområden: centrumkvarteret, tornhusområdet och bangårdsområdet.

Denna sida kan också nås via adressen www.pasilahelsinki.fi och www.uusipasila.fi

Nyheter

3.7.2017
Spårvagnslinjerna 2, 3 och 7A/B på undantagsrutter

Spårvagnslinjerna 2, 3 och 7A/B kör på undantagsrutter från och med 3 juli till och med den 13...

Bild: YIT
17.3.2017
Böle tillfälliga station öppnas i början av april

Tågpassagerarnas rutter i Böle kan ändras, då den tillfälliga stationen tas i bruk måndagen den 3...

16.3.2017
Helsingfors stads bokslut 2016: Ekonomin kommer i balans

”År 2016 var positivare än prognoserat för Helsingfors stads ekonomi. Stadens verksamhetsbidrag...

16.3.2017
Helsingfors stads bokslut 2016: Ekonomin kommer i balans

”År 2016 var positivare än prognoserat för Helsingfors stads ekonomi. Stadens verksamhetsbidrag...

19.1.2017
Fullmäktige godkände arkitekturtävlingen för tornområdet i Mellersta Böle

Helsingfors stadsfullmäktige godkände arkitektur- och byggtävlingen för tornområdet i Mellersta...

Bild: YIT
5.12.2016
Mellersta Böle förnyas – nästa skede en tillfällig station och nya trafikarrangemang

Den omfattande ombyggnaden av Mellersta Böle avancerar med ändringar på Böle station och...

26.10.2016
Finalisterna av konsttävlingen Fredriksbergsterrassen är utsedda

Den första fasen av konsttävlingen Fredriksbergsterrassen är avgjord. Bedömningsnämnden utsåg 8...

5.8.2016
Takten accelererar och marken dånar på byggarbetsplatsen i Böle stationsområde

Böle stationsområde har redan länge varit byggarbetsplats. En ny järnvägsstation och ett nytt...