Kontakt       fi EN  

Grundfakta / Det här är Böle

I Böle möts bangårdshistoriens förgångenhet, kollektivtrafikens framtida lösningar och den allt tätare stadsbyggnationen. Böle är en knutpunkt för huvudstadsregionens och hela landets kollektivtrafik. Via nya trafikprojekt och omfattande kompletterande byggande i området förstärks Böles roll som ett subcentrum. Böle är nyckelområdet för lokalbyggandet i Helsingfors.

Impulsen till den kraftiga tillväxten var flyttningen av hamnen från centrum till Nordsjö. Flyttningen av hamnen gjorde det möjligt att planlägga de omfattande bangårdsområdena mellan Östra och Västra Böle. Det nya Mellersta Böle som skall resa sig i stället för järnvägsspåren som skall rivas bort kommer att sammanlänka öst och väst och området skall pulsera som ett vitalt centrum för hela Böle. Utöver bostäder och arbetsplatser erbjuder området också rikligt med mångsidig service.

Framtidens Böle blir en helhet som består av sju delområden. Förutom i Mellersta Böle byggs arbetsplatser och bostäder i betydlig utsträckning också i Maskinverkstadens område, i Ilmala samt norr om Skogsbackavägen i Norra Böle och Övre Böle. De största förändringarna i Östra Böle sker i området kring Mässcentrum där Finlands Mässor utvidgar sina utställningsutrymmen och sitt hotell avsett för mässgäster. I Västra Böle blir förändringarna små.

Böle redan nu ett område för arbete och boende

Idag har Böle 8 600 invånare och över 25 000 arbetsplatser. Byggandet av Böle fortsätter ända in på 2040-talet, då invånarantalet i delområdena är sammanlagt nästan 20 000. I området byggs över en miljon våningskvadratmeter nya lokaler varefter Böle erbjuder arbete för över 50 000 personer.

Vid sidan om arbete och boende förstärker Böle sin roll som en stadsdel för olika slags händelser. Evenemangen i Mässcentrum och Hartwall Arenan samt butikerna, restaurangerna, hotellen, teatrarna och de otaliga serviceinrättningarna i Mellersta Böle kommer att locka till sig besökare både från när och fjärran. Det är lätt att komma till Böle.

Information om Böle också på stadsplaneringskontorets webbplats.