Busholmen byggs så att området blir en del av stadskärnan i Helsingfors sydvästra del, intill det öppna havet. Busholmen är en stadsdel med mångsidiga tjänster, affärer, omfattande spårvagnsförbindelser samt smidiga cykel- och gångvägar. Den livliga passagerarhamnen gör Busholmen vitalt och de goda färjeförbindelserna för en snabbt till Tallinn och Sankt Petersburg.

Busholmen blir hem åt 18 000 invånare och erbjuder 6 000 människor jobb. Stadsdelen breder ut sig över hundra hektar stort område och en femtedel kommer att bestå av parker.

De slutna kvarteren och arkitekturen, affärslokalernas kaféer och restauranger samt närservicen ger Busholmen en atmosfär av innerstad. Havsmiljön, de goda trafikförbindelserna och de moderna kontorslokalerna skapar utmärkta förutsättningar för företag.

Busholmen ska stå klart till år 2030.

På Busholmen bor man i innerstaden med täta och skyddade storgårdskvarter samt kaféer, restauranger och affärslokaler. Servicen finns på gångavstånd och spårvagnen för en behändigt i många riktningar.

Nyheter från Busholmen

11.10.2017

Fullmäktige behandlar detaljplaneändring för Fiskehamnens centrum 2

På stadsfullmäktiges föredragningslista onsdagen den 11 oktober finns projektplan för Busholmens...

2.5.2017

270 kryssningsfartyg med cirka 440 000 kryssningsgäster till Helsingfors

Kryssningssäsongen börjar i Helsingfors onsdagen den 3 maj, då Astor anlöper kajen på Skatudden...

16.3.2017

Helsingfors stads bokslut 2016: Ekonomin kommer i balans

”År 2016 var positivare än prognoserat för Helsingfors stads ekonomi. Stadens verksamhetsbidrag...

16.3.2017

Helsingfors stads bokslut 2016: Ekonomin kommer i balans

”År 2016 var positivare än prognoserat för Helsingfors stads ekonomi. Stadens verksamhetsbidrag...

23.2.2017

Spårvagnshållplatserna vid den nya Västra terminalen tas i bruk 27.2

Den nya terminalen i Västra hamnen invigs officiellt på tisdagen den 28 februari, och...

30.1.2017

Västra terminalen 2 i bruk tidigare än beräknat

Byggarbetena på Västra terminalen 2 har gått snabbt framåt. Byggnaden tas i bruk i etapper och...

23.1.2017

Ingen spårvagnstrafik till Västra terminalen 23-26.1

Spårvagnslinjerna 6T och 9 får avvikande rutter i Västra terminalen på grund av byggandet av...

29.12.2016

Ljuskonstens utställning Lux In hämtar till kabelfabriken ett brett urval av verk

Ljuskonstens utställning Lux In ordnas nu för den andra gången och hämtar till kabelfabriken ett...