Kontakt       fi EN  
Tölöviken

Tölöviksparken gränsar i söder till Tölöviksgatan, i norr till Tölöviken, i väster till Karamzinsstrandens gatuområde och i öster till Alvar Aaltos gata samt kvartersområdet med de nya bostads- och kontorshusen invid järnvägsbanan.

Torgkvarteren

Mellan Salutorget och Senatstorget ligger Helsingfors hjärta, Torgkvarteren, som man nu vill väcka till liv.

Nya Amos Andersons konstmuseum i Glaspalatset och under Glaspalatsplatsen

Föreningen Konstsamfundet föreslog i september 2013 för Helsingfors stad att ett nytt konstmuseum skall byggas i Glaspalatset och under Glaspalatsplatsen.

Konsten får nytt utrymme i Helsingfors

Helsingfors utvecklar en särpräglad stadskultur, och kulturen är tillgänglig för alla.

Helsingfors centrum är Finlands största enhetliga arbetsplatsområde och riksomfattande koncentration av kommersiell service. Genom att utveckla stadens affärscentrum förstärks centrums livskraft.

Gångcentrum utvidgas, centrumkvarteren görs livfullare, parker iståndsätts och boendets andel utökas. Centrum utvecklas i sin helhet som ett ”vardagsrum” som erbjuder upplevelser för stadsborna och för turister.

Nyheter

29.5.2017
Helsingforsdagen firas i år under två dagars tid

Helsingforsdagen firas söndagen den 11 juni och måndagen den 12 juni. På söndagen finns det...

8.5.2017
Helsingfors sökte ekologiskt effektiva metoder för en förlängd uteserveringssäsong

Helsingfors stads idétävling Ekotehokas terassi (ekologiskt effektiv uteservering) har avgjorts...

27.4.2017
Välkommen till en invånarafton för att diskutera Helsingfors framtid

Helsingfors stad utarbetar en ny stadsstrategi, riktlinjer för stadens framtid, för de följande...

16.3.2017
Helsingfors stads bokslut 2016: Ekonomin kommer i balans

”År 2016 var positivare än prognoserat för Helsingfors stads ekonomi. Stadens verksamhetsbidrag...

8.3.2017
Modernt liv! ger perspektiv på ett kreativt och internationellt Finland

Utställningen Modernt liv! – Finsk modernism och det internationella presenterar höjdpunkter inom...

21.2.2017
Helsingfors är en bra hemort för företag

Staden genomförde under hösten 2016 en omfattande telefonintervjuundersökning för att utreda...

9.1.2017
Unga företagarnas EM-tävlingar i Finland nästa sommar

Enterprise Challenge 2017 är ett två dagars evenemang i Helsingfors 28. – 29.6.2017 som har...

2.1.2017
Jubileumsåret Finland 100 har börjat!

Jubileumsåret för Finlands hundra år av självständighet har inletts. I Helsingfors öppnades året...