Helsingfors stad planerar att utvidga promenadcentrumet, uppliva centrumkvarteren och sätta parkerna i skick. Man planerar det offentliga rummet för vistelse och evenemang. Det byggs också nya bostäder i centrum.

Helsingfors centrumområde är en livlig plats under ständig utveckling, där man kan se arkitektur från olika epoker, från empire till modern. Det ordnas evenemang på torg och i parker året om. Affärslivet, tjänster och kultur representeras omfattande. De mest betydande konst- och kulturanläggningarna ligger på gångavstånd från varandra.

En bra kollektivtrafik bidrar till att det kommer förvärvsarbetande och turister från hela Finland till centrum.

Helsingfors stad planerar att utvidga promenadcentrumet, uppliva centrumkvarteren och sätta parkerna i skick. Man planerar det offentliga rummet för vistelse och evenemang. Det kommer också nya bostäder till centrum.

Nyheter från Centrum

 I Tölöviken genomförs ett forskningsprojekt för att utreda hur en metod som tidigare använts vid markåterställning påverkar förorenade havssediment och eutrofieringen av viken. Foto: Helena Roschier
11.8.2017

I Tölöviken undersöks en ny metod för iståndsättning av havsbottnar

I närheten av städer är havsbottnen ofta förorenad av skadliga ämnen från mänsklig verksamhet....

3.7.2017

Spårvagnslinjerna 2, 3 och 7A/B på undantagsrutter

Spårvagnslinjerna 2, 3 och 7A/B kör på undantagsrutter från och med 3 juli till och med den 13...

29.5.2017

Helsingforsdagen firas i år under två dagars tid

Helsingforsdagen firas söndagen den 11 juni och måndagen den 12 juni. På söndagen finns det...

8.5.2017

Helsingfors sökte ekologiskt effektiva metoder för en förlängd uteserveringssäsong

Helsingfors stads idétävling Ekotehokas terassi (ekologiskt effektiv uteservering) har avgjorts...

27.4.2017

Välkommen till en invånarafton för att diskutera Helsingfors framtid

Helsingfors stad utarbetar en ny stadsstrategi, riktlinjer för stadens framtid, för de följande...

16.3.2017

Helsingfors stads bokslut 2016: Ekonomin kommer i balans

”År 2016 var positivare än prognoserat för Helsingfors stads ekonomi. Stadens verksamhetsbidrag...

8.3.2017

Modernt liv! ger perspektiv på ett kreativt och internationellt Finland

Utställningen Modernt liv! – Finsk modernism och det internationella presenterar höjdpunkter inom...

21.2.2017

Helsingfors är en bra hemort för företag

Staden genomförde under hösten 2016 en omfattande telefonintervjuundersökning för att utreda...

torikorttelit.fi:

Torikorttelit.fi

stadion.fi:

Olympiastadion