Hongasmossa ligger nära ”trestadsröset” mellan Helsingfors, Vanda och Esbo. Det skall byggas kompakt och urbant för att motsvara moderna ekologiska, upplevelsemässiga och gemenskapliga boendebehov.

Serviceutbudet och dess efterfrågan kan vara flexibelt oberoende av vilken av de tre städerna man råkar bo i. Området förvandlas till pigga stadsbyar under detta decennium. Snart börjar de första småhusen och flervåningshusen resa sig.

 

Nyheter från Hongasmossa

16.3.2017

Helsingfors stads bokslut 2016: Ekonomin kommer i balans

”År 2016 var positivare än prognoserat för Helsingfors stads ekonomi. Stadens verksamhetsbidrag...

18.11.2015

Lägesöversikt over byggandet i Kungseken den 2. december

Välkommen att ta del av och diskutera aktuella frågor kring byggandet i Kungseken:...

Helsingfors stads budgetförslag för 2015 offentliggjordes onsdagen 8.10.2014 på ett informationsmöte i Empiresalen. Stadsdirektör Jussi Pajunen presenterade sitt budgetförslag. Foto: Pertti Nisonen.
8.10.2014

Jussi Pajunen om budgeten 2015: Helsingfors investerar i nya bostadsområden

”Budgetförslaget ger helsingforsarna basservice på den nuvarande nivån. Kommunalskatten höjs inte...

Foto: Elina Lampela
8.5.2014

Staden önskar respons om sin verksamhet

Man kan ge respons till Helsingfors stad genom en blankett på stadens webbsidor. Responsen kan...

22.11.2011

Arbetet med en busstunnel under Centralparken sätter i gång - Information om Joker 2 i Svedängen 29.11

Trafiken på den nya tvärgående stomlinjen i kollektivtrafiken, Joker 2, inleds hösten 2014. En...

10.1.2011

Planerna för Kungseken och Hongasmossa börjar genomföras

Hongasmossa och Kungseken som båda ligger nära ”trestadsröset” mellan Helsingfors, Vanda och Esbo...

1.10.2010

Helsingfors stad skuldsätter sig, utgiftsökningen måste dämpas

Helsingfors försöker få ekonomin i balans genom att dämpa utgiftsökningen och höja...

19.1.2010

Tomtreserveringstävling för småhus i Hongasmossa

Helsingfors stad arrangerar en tomtreserveringstävling vars mål är att skapa ett energieffektivt...