Kontakt       fi EN  
Det här är Kronbergsstranden

Förutom ett trivsamt bostadsområde blir Kronbergsstranden också ett rekreationsområde som betjänar stadens alla invånare. Den långa stranden, den omväxlande naturen och den intressanta historien erbjuder en utmärkt omgivning att tillbringa sin fritid i.

Broförbindelse utreds

Helsingfors planerar en betydande bro för kollektivtrafik, som förenar det planerade maritima Kronbergsstranden med innerstaden.

Rekreationsområden

I Kronbergsstranden är havet och naturen närvarande överallt. Sex kilometer strandlinje, tre naturskyddsområden, en skogstjärn som är i naturtillstånd, naturstigar och historiska herrgårdsmiljöer erbjuder lockande möjligheter till olika slags fritidsaktiviteter.

På en ståtlig plats vid Kronbergsfjärdens östra strand mitt emot innerstaden planeras en ny stadsdel, Kronbergsstranden. Den erbjuder magnifika vyer ut till havs, sex kilometer strandlinje, herrgårdsparker och natur i sin mest genuina form.

Nybygget i Kronbergsstranden har börjat. Den nya stadsdelen för 12 500 invånare blir färdig efter medlet av 2020-talet.  

Nyheter

Foto: Lauri Rotko
5.5.2017
Överborgmästarens invånarafton på Degerö den 16 maj

Överborgmästarens invånarafton hålls följande gång på Degerö. Vid invånaraftonen med...

16.3.2017
Helsingfors stads bokslut 2016: Ekonomin kommer i balans

”År 2016 var positivare än prognoserat för Helsingfors stads ekonomi. Stadens verksamhetsbidrag...

5.10.2016
Stadsfullmäktige har godkänt planen för Kronbroarna

Stadsfullmäktibe har godkänt projektplanen för Kronbroarna 31.8. Projektet gäller en spårväg...

5.11.2015
En detaljplan för Kronbroarna godkänd av stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige har med klara siffror godkänt en trafikplan och en därtill anknuten...

3.11.2015
Detaljplan för en kollektivtrafikled till Kronbergsstranden i stadsfullmäktige

Detaljplanen bidrar till att skapa förutsättningar för en kollektivtrafikled mellan...

14.10.2015
En måttfull utgiftsutveckling tryggar servicen också i fortsättningen

”Det osäkra ekonomiska läget och det svaga sysselsättningsläget är till stort bekymmer för...

3.6.2015
De bästa platserna på stränder på Plattformen – kom och dela dina tips!

I Helsingfors finns en över 130 km lång strandlinje som är öppen för alla. På sommarutställningen...

Helsingfors stads budgetförslag för 2015 offentliggjordes onsdagen 8.10.2014 på ett informationsmöte i Empiresalen. Stadsdirektör Jussi Pajunen presenterade sitt budgetförslag. Foto: Pertti Nisonen.
8.10.2014
Jussi Pajunen om budgeten 2015: Helsingfors investerar i nya bostadsområden

”Budgetförslaget ger helsingforsarna basservice på den nuvarande nivån. Kommunalskatten höjs inte...