Kontakt       fi EN  
Miljö och natur

Rekreations- och grönområdena är Kungsekens trumfkort och oaser. Området gränsar i öst och sydöst till Centralparken och i nordväst och norr till Vanda å och dess rekreationsområden. I området och i dess omedelbara närhet finns alltså gott om skog i naturtillstånd.

Kollektivtrafik

Kungseken ligger invid den trafikmässigt livliga Tavastehusleden. Förbindelserna i nord-sydlig riktning är synnerligen goda. En ny tvärbusslinje, Jokern 2, en ny flerplanskorsning vid Tavastehusleden och nya busslinjer förbättrar områdets nåbarhet ytterligare.

Boende i Kungseken

Av bostadskvarteren i Kungseken kommer cirka hälften att bestå av flervåningshus och hälften av småhus. Den centrala delen av området har anvisats för mångsidigt flervåningshusbetonat bostadsbyggande.

Kungseken ligger nära ”trestadsröset” mellan Helsingfors, Vanda och Esbo. Det skall byggas kompakt och urbant för att motsvara moderna ekologiska, upplevelsemässiga och gemenskapliga boendebehov.

Serviceutbudet och dess efterfrågan kan vara flexibelt oberoende av vilken av de tre städerna man råkar bo i. Området förvandlas till pigga stadsbyar under detta decennium. Snart börjar de första småhusen och flervåningshusen resa sig.