Kontakt       fi EN  
Kvarnbäcken förnyas

I Kvarnbäcken byggs gott om nya bostäder; bl.a. i Kvarnbäckens centrum, öster om Ring I och i södra Kvarnbäcken.

Under de kommande åren ligger fokus inom bostadsbyggandet i området Björnjägaren och i småhusområden, såsom i den västra delen av Trä-Kvarnbäcken. Även i centrum byggs mer bostäder, till exempel för studerande. Invånarantalet uppgår till över 11 000. Campus som blir färdigt om några år medför 6 000 studerande till området.

I Kvarnbäcken finns bostäder från flera årtionden, eftersom den gamla förorten från 1960-talet har kompletterats med många nya hög- och småhus.

   

Nyheter

31.5.2017
Väggarna på Yrkeshögskolans Metropolias campus i Kvarnbäcken börjar resa sig

Väggarna på Yrkeshögskolan Metropolias campus i Kvarnbäcken börjar byggas och...

16.3.2017
Helsingfors stads bokslut 2016: Ekonomin kommer i balans

”År 2016 var positivare än prognoserat för Helsingfors stads ekonomi. Stadens verksamhetsbidrag...

23.2.2017
Väggarna på Yrkeshögskolans Metropolias campus i Kvarnbäcken börjar resa sig

Väggarna på Yrkeshögskolan Metropolias campus i Kvarnbäcken börjar byggas och...

12.4.2016
Helsingfors söker byggherrar för 33 bostadstomter

Helsingfors stad söker byggherrar för 33 tomter och cirka 1 500 nya bostäder. Ansökningstiden för...

Helsingfors stads budgetförslag för 2015 offentliggjordes onsdagen 8.10.2014 på ett informationsmöte i Empiresalen. Stadsdirektör Jussi Pajunen presenterade sitt budgetförslag. Foto: Pertti Nisonen.
8.10.2014
Jussi Pajunen om budgeten 2015: Helsingfors investerar i nya bostadsområden

”Budgetförslaget ger helsingforsarna basservice på den nuvarande nivån. Kommunalskatten höjs inte...

Foto: Elina Lampela
8.5.2014
Staden önskar respons om sin verksamhet

Man kan ge respons till Helsingfors stad genom en blankett på stadens webbsidor. Responsen kan...

7.7.2010
Kvarnbäckens nya köpcentrums grundsten har murats

Omkring hundra inbjudna gäster och ett par hundra invånare följde med den festliga tillställning...

24.3.2010
Huvudstadsregionen presenterar sig på Bostadsmarknaden

Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla visar upp sig tillsammans på Bostadsmarknaden i...