Kontakt       fi EN  

Lokaler

Helsingfors dragningskraftsfaktorer är tillgången på arbetskraft och underleverantörer samt ett brett kundunderlag såväl på kundsidan som då det gäller affärsverksamheten företagarna emellan.

I Helsingfors är det också möjligt att bedriva sådan specialiserad affärsverksamhet som inte nödvändigtvis skulle ha framgång på annat håll i Finland. Också många utländska företag upprättar sina kontor i huvudstaden. Det är ofta en fråga om status och det ökar företagets trovärdighet.

  • Lokaler och tomter i de nya områdena
    Staden har idkat och idkar fortsättningsvis samarbete med företagarorganisationerna då det gäller planeringen av de nya områdena. Nästan i alla nya områden i Helsingfors planläggs tomter också för bygge av lokaler.
  • Affärsutrymmen
    I de nya områdena byggs affärsutrymmen på ett mångsidigt sätt som tjänar olika användningsändamål. Beroende på områdets karaktär kommer det att finnas utrymmen allt från små affärsutrymmen längs gatorna ända till stora handelscentra.
  • Köpcentra och stationscentra
    I Helsingfors har köpcentra haft och har också i fortsättningen en betydelsefull roll som stadsdelarnas centra och som platser som har ett utbud av närservice. Handelns nya centra och de i utveckling stadda områdena förändrar köpcentrens roll och det kommer i framtiden att finnas behov också för att utveckla gamla köpcentra.
  • Kontakt