Kontakt       fi EN  

Affärsutrymmen

I de nya områdena byggs affärsutrymmen på ett mångsidigt sätt som tjänar olika användningsändamål. Beroende på områdets karaktär kommer det att finnas utrymmen allt från små affärsutrymmen längs gatorna ända till stora handelscentra.

Affärsutrymmen i de nya områderna

I många nya områden placerar sig en betydande del av affärsutrymmena i bostadshusens bottenvåningar. Dessa utrymmens antal är betydande särskilt i de områden i innerstaden som bebyggs tätt.

Till exempel på Busholmen och i Fiskehamnen placeras affärsutrymmena såväl längs livliga gator som i större kommersiella centra. Man kan noggrannare bekanta sig med områdenas planer på områdenas egna Nytt i Helsingfors -sidor.

Förfrågningar om affärsutrymmen kan i byggskedet riktas direkt till kontaktpersonerna för byggobjektets byggherre och efter det att byggnaderna är färdiga till dem som äger utrymmena eller marknadsför dem.

I Helsingfors stads kontroll finns gott om affärsutrymmen runt om i staden. Affärsutrymmen ägda av staden uthyrs av fastighetskontorets lokalcentral. Lokalcentralen