Kontakt       fi EN  

Mångsidig tillfällig användning – det är också möjligt att den allmänna flygtrafiken fortsätter de närmaste åren

Helsingfors stad har samlat in förslag om verksamhet som är tänkbar på Malms flygplats tills bostadsbyggandet inleds, uppskattningsvis år 2020.

En flygplats för tre år planeras på västra delen

Malms flygplats övergick i stadens ägo 1.1.2017, och Finavia lade då ner sin verksamhet i området. Hobbyflygningen och den allmänna flygtrafiken kan emellertid fortsätta på flygplatsen vid sidan om annan tillfällig verksamhet i det fall att Malmin lentokenttäyhdistys ry:s plan blir verklighet.

Staden och Malmin lentokenttäyhdistys ry har förhandlat om ett arrendeområde på ca 40 ha nära den nordsydliga startbanan. Området kan användas som flygplats utan flygledning förutsatt att föreningen får driftstillstånd från Trafiksäkerhetsverket Trafi och miljömyndigheten. Det är tänkt att arrendeavtalet ska gälla till utgången av år 2019.

Arrendeavtalet innebär att Malmin lentokenttäyhdistys ry blir en självständig flygplatsoperatör som också sköter underhållet av arrendeområdet och det omgivande gräsområdet. Enligt det framförhandlade avtalet kan föreningens arrendeområde vid behov användas exempelvis för evenemang.

Hyres- och arrendeavtal träffas med intresserade

När förslag söktes i september kontaktades staden av ett tiotal sammanslutningar och företag som var intresserade av att använda Malms flygplats tillfälligt. Staden har kontaktat de sökande och kommit överens om samarbete med en del av dem.

Största delen av de nuvarande hyres- och arrendetagarna på Malms flygplats har meddelat att de vill träffa avtal med staden när avtalen med Finavia går ut. Nya avtal är under arbete.

Verksamheten ska vara sådan att Malms flygplats förblir livlig och mångsidig. Dessutom ska de olika verksamhetsformerna passa ihop. Sammanlagt 130 ha står till förfogande.

Enligt stadens planer ska det under perioden 2020–2040 byggas ca 13 500 bostäder för 25 000 boende på Malms flygplats. 

 

 Helsingin kaupunki, kiinteistövirasto