Kontakt       fi EN  

Sakkännare

På den här sidan finner du Helsingfors stads sakkännare på planering och bygge.

Sakkännare

Varför bygger Helsingfors och hur bygger Helsingfors?
Kari Pudas, områdesbyggnadschef, stadskansliet, tfn (09) 310 25957

Linjedragningarna för stadens bostadsproduktion
Mari Randell, bostadsprogramchef, stadskansliet, tfn (09) 310 25823

Tomt- och markaffärer
Jaakko Stauffer, stadsingenjör, stadsmiljösektorn, tfn (09) 310 36440
Sami Haapanen, avdelningschef, stadsmiljösektorn, tfn (09) 310 36437

Vad planerar Helsingfors?
Mikko Aho, VVD, stadsmiljösektorn, tfn (09) 310 37100

Enskilda projektområden
De olika projektens planerare och genomförare känner bäst till de enskilda projektområdena

Kommunikation

E-postadresserna är av typen fornamn.efternamn@hel.fi.
Stads telefonnummer

Kommunikation

Helsingfors byggs under de kommande decennierna mer än vad som någonsin skett under de senaste hundra åren.

Stora byggobjekt utvecklas genom områdesbyggprojekt som förenar stadens olika förvaltningar. Kommunikationen hjälper till att hitta rätt kontaktperson och adekvat information.

Såvida du inte hittar den information som du letar efter eller om du behöver bildmaterial, betjänar och hjälper kommunikationen också med att hitta rätt sakkännare.

Kommunikation