Kontakt       fi EN  

Nytt i Helsingfors -sajtens redaktion

På de här nätsidorna sammanställer vi information om Helsingfors nya stadsdelar och byggprojekt.

Kommunikationen

  • stadskansliet: ansvarig informatör Mari-Anne Aronen, kommunikationschef Sirpa Jyrkänne
  • stadsmiljösektorn: kommunikationschef  Heikki Mäntymäki, kommunikationschef Virve Kuusi

Du kan sända respons till redaktionen här eller ta direkt kontakt till redaktionen. E-postadresserna är av typen fornamn.efternamn@hel.fi. Telefonnumren fås via nätservicen numerot.hel.fi

Information om Nytt i Helsingfors -sajten

Helsingfors stads ekonomi- och planeringscentral är ansvarig för sajten www.uuttahelsinkia.fi (Nytt i Helsingfors).

Vi strävar till att hålla informationen på sajten kontinuerligt uppdaterad. Det är emellertid inte i alla situationer möjligt att garantera en korrekt, oföränderlig och tidsenlig information i en nättjänst.  Helsingfors stad ansvarar inte för sådan skada som eventuellt uppkommer som en följd av vilken som helst användning av stadens internetsidor.

På sajtens sidor finns länkar också till andra av stadens nätsidor samt till nätsidor som upprätthålls av utanför staden stående instanser, såsom staten och allmännyttiga samfund. Sajtens redaktion ansvarar inte för innehållet på de av nämnda instanser upprätthållna nätsidorna.

Av sajtens nyheter distribueras en del som Rss-feeds från stadens olika förvaltningars internetsidor, och en del av nyheterna produceras enkom för Nytt i Helsingfors -sajten. Stadens förvaltningar ansvarar själva för korrektheten av sina nyheter.