Kontakt       fi EN  
Bostadsområde med förnybar energi

Östersundom skall byggas till ett område som utnyttjar förnybar energi så som solelektricitet och -värme. Ekologin har beaktats redan vid generalplaneringen och det gröna tänkandet fortsätter också vid detaljplaneringen.

Östersundoms fem stadsdelar

Östersundom indelas i fem stadsdelar: Sundberg, Husö, Björnsö, Ultuna och Östersundom, som placerar sig såväl söder som norr om Nya Borgåvägen. På södra sidan av vägen placerar sig de havsliga områdena Sundberg, Björnsö och Husö. Landbo och Bäckängen ligger i Ultuna norr om Nya Borgåvägen.

Basservice i Östersundom

Östersundom har flera daghem. I Zachrisbackens skolcentrum mitt i Östersundom fungerar ett finsk- och ett svenskspråkigt daghem. Därtill har Helsingfors ett daghem i Landbo i Östersundom.

Östersundom skall bli en trädgårdsartad småhusstad vars invånare kan använda sig till godo av spårvägstrafik.

Till Östersundom planeras metro, runt omkring metrostationerna flervåningshus och områdets utkanter reserveras för egnahemshus. I övrigt kommer östersundomborna huvudsakligen att bo i townhousebostäder.

Nyheter

19.6.2017
Nytt planförslag för Östersundom för beslutsfattande

För Östersundom har ett nytt planförslag utarbetats som sammanjämkar stadens tillväxt och...

16.3.2017
Helsingfors stads bokslut 2016: Ekonomin kommer i balans

”År 2016 var positivare än prognoserat för Helsingfors stads ekonomi. Stadens verksamhetsbidrag...

2.2.2015
Planförslaget för Östersundom finns till påseende fram till början av mars

Du kan bekanta dig med förslaget till gemensam generalplan för Östersundoms kommuner på...

29.1.2015
Planförslaget för Östersundom till beslutsfattarna

Planförslaget för Östersundomområdet som ingår i etapplandskapsplan 2 för Nyland framläggs...

22.10.2014
Östersundomkommittén: Planförslaget för Östersundom till beslutsfattarna

Kommunernas gemensamma generalplan ger huvudstadsregionen möjligheten att växa österut....

Helsingfors stads budgetförslag för 2015 offentliggjordes onsdagen 8.10.2014 på ett informationsmöte i Empiresalen. Stadsdirektör Jussi Pajunen presenterade sitt budgetförslag. Foto: Pertti Nisonen.
8.10.2014
Jussi Pajunen om budgeten 2015: Helsingfors investerar i nya bostadsområden

”Budgetförslaget ger helsingforsarna basservice på den nuvarande nivån. Kommunalskatten höjs inte...

Kartta: Kaupunkisuunnitteluvirasto
20.5.2014
Välkommen att diskutera planerna för Björnsö

För Björnsö förbereds som bäst en dispositionsplan som styr kommande ändringar av områdets...

Foto: Elina Lampela
8.5.2014
Staden önskar respons om sin verksamhet

Man kan ge respons till Helsingfors stad genom en blankett på stadens webbsidor. Responsen kan...