Östersundom skall bli en trädgårdsartad småhusstad vars invånare kan använda sig till godo av spårvägstrafik.

Till Östersundom planeras metro, runt omkring metrostationerna flervåningshus och områdets utkanter reserveras för egnahemshus. I övrigt kommer östersundomborna huvudsakligen att bo i townhousebostäder.

News from Östersundom

19.6.2017

Nytt planförslag för Östersundom för beslutsfattande

För Östersundom har ett nytt planförslag utarbetats som sammanjämkar stadens tillväxt och...

16.3.2017

Helsingfors stads bokslut 2016: Ekonomin kommer i balans

”År 2016 var positivare än prognoserat för Helsingfors stads ekonomi. Stadens verksamhetsbidrag...

2.2.2015

Planförslaget för Östersundom finns till påseende fram till början av mars

Du kan bekanta dig med förslaget till gemensam generalplan för Östersundoms kommuner på...

29.1.2015

Planförslaget för Östersundom till beslutsfattarna

Planförslaget för Östersundomområdet som ingår i etapplandskapsplan 2 för Nyland framläggs...

22.10.2014

Östersundomkommittén: Planförslaget för Östersundom till beslutsfattarna

Kommunernas gemensamma generalplan ger huvudstadsregionen möjligheten att växa österut....

Helsingfors stads budgetförslag för 2015 offentliggjordes onsdagen 8.10.2014 på ett informationsmöte i Empiresalen. Stadsdirektör Jussi Pajunen presenterade sitt budgetförslag. Foto: Pertti Nisonen.
8.10.2014

Jussi Pajunen om budgeten 2015: Helsingfors investerar i nya bostadsområden

”Budgetförslaget ger helsingforsarna basservice på den nuvarande nivån. Kommunalskatten höjs inte...

Kartta: Kaupunkisuunnitteluvirasto
20.5.2014

Välkommen att diskutera planerna för Björnsö

För Björnsö förbereds som bäst en dispositionsplan som styr kommande ändringar av områdets...

Foto: Elina Lampela
8.5.2014

Staden önskar respons om sin verksamhet

Man kan ge respons till Helsingfors stad genom en blankett på stadens webbsidor. Responsen kan...