Kontakt       fi EN  

Det från Sibbo och Vanda till Helsingfors i början av 2009 inkorporerade Östersundomområdet är till största delen planlagt på ett sätt som inte motsvarar de målsättningar som Helsingfors uppställt för inkorporeringen.

För att området inte längre skall utvecklas enligt föråldrade planeringsmålsättningar har merparten av området förlagts med byggförbud så att den nya generalplanen kan uppgöras. Det är emellertid inte ändamålsenligt att allt byggande i området upphör. För vissa begränsade delområden kan det uppgöras detaljplaner som möjliggör byggande redan tidigare, eller möjliggör det med undantagslov.