Kontakt       fi EN  
Delområden i Västra Hamnen

På Busholmen vill man åstadkomma en innerstadskaraktär genom tättbebyggda slutna kvarter och ett mångfacetterat byggande också på taknivå – i ”pariserstil”, samt genom att man vid huvudgatorna på gatunivå inrättar utrymmen för små butiker och kaféer. Utgångspunkten för de tättbebyggda kvarteren är samma anda som råder i de gamla bostadsområdena i centrum.

Info och räddningsstation

I hamnens forna uppropskontor finns Busholmens räddningsstation och ett infocenter där stadsborna kan bekanta sig med planerna för området och hur byggnadsarbetena avancerar.

Sopnedkast i rör

En behändig lösning på Busholmen blir avfallshanteringen som kommer att fungera så att soporna transporteras i rör från sopnedkast i fastigheterna. Det sorterade avfallet uppsugs längs underjordiska rör till en avfallsstation som är gemensam för hela området.

Gator och parker lockar ut i det fria

På Busholmen utförs gatuplanering samt kommunalteknisk och markstabiliseringsplanering parallellt med detaljplanearbetet. På så sätt kan man bygga snabbt och flexibelt en trivsam miljö från första början.

Busholmen och Docksstranden byggs på Helsingfors sydspets som en del av innerstaden, alldeles invid öppna havet. I dessa områden bor och arbetar man i framtiden i en urban miljö där mångsidig service samt offentlig trafik och lättrafikleder finns nära till hands. På Busholmen fungerar också en livlig passagerarhamn med täta båtförbindelser till Estland.

Från stranden syns öppna havslandskap och man kan göra promenadturer förutom längs strandstråken också i Godahoppsparken som klyver hela  Busholmen. Friluftsmänniskor och motionerare lockas också av en högklassig idrottspark som är öppen för alla och det intilliggande mångsidiga idrotts- och fritidscentret Bunkern.

Nyheter

2.5.2017
270 kryssningsfartyg med cirka 440 000 kryssningsgäster till Helsingfors

Kryssningssäsongen börjar i Helsingfors onsdagen den 3 maj, då Astor anlöper kajen på Skatudden...

16.3.2017
Helsingfors stads bokslut 2016: Ekonomin kommer i balans

”År 2016 var positivare än prognoserat för Helsingfors stads ekonomi. Stadens verksamhetsbidrag...

16.3.2017
Helsingfors stads bokslut 2016: Ekonomin kommer i balans

”År 2016 var positivare än prognoserat för Helsingfors stads ekonomi. Stadens verksamhetsbidrag...

23.2.2017
Spårvagnshållplatserna vid den nya Västra terminalen tas i bruk 27.2

Den nya terminalen i Västra hamnen invigs officiellt på tisdagen den 28 februari, och...

30.1.2017
Västra terminalen 2 i bruk tidigare än beräknat

Byggarbetena på Västra terminalen 2 har gått snabbt framåt. Byggnaden tas i bruk i etapper och...

23.1.2017
Ingen spårvagnstrafik till Västra terminalen 23-26.1

Spårvagnslinjerna 6T och 9 får avvikande rutter i Västra terminalen på grund av byggandet av...

29.12.2016
Ljuskonstens utställning Lux In hämtar till kabelfabriken ett brett urval av verk

Ljuskonstens utställning Lux In ordnas nu för den andra gången och hämtar till kabelfabriken ett...

5.10.2016
Helsingforsare illustrerar stämningen i stadsdelarna på fem metrostationer

Var så god Helsingfors - metrostationerna får en ny karaktär genom foton som är bearbetade av...