Trafikförbindelserna utvecklas

Busholmens urbana karaktär innebär också att man favoriserar kollektivtrafik och lätt trafik. Spårvagnslinjer 8 och 9 trafikerar och närmaste metrostation är Gräsviken.

Trafikplanerna för framtiden vilar på metrons närhet och en förlängning av spårvagnslinjenätet till Busholmen. Spårvagnslinje 8 går från Gräsviken till Busholmen via Crusellbron, och linje 9 går via Kampen och Västra länken till Västra hamnen. Målet är att spårvagnstrafiken omedelbart betjänar den växande stadsdelen och tillfredställer också passagerarhamnens behov.

Senast år 2025, då byggandet av Busholmen närmar sig sitt slut, löper en spårvägsslinga runt hela området.

På fem minuter till centrum

Via Västra länken kommer cyklister och fotgängare behändigt till centrum och Tölö. Bron vid Västra länken är samtidigt ett miljökonstverk som planerats av konstnären Martti Aiha.

Parkering

Invånarparkeringen i Busholmen arrangeras i bergsutrymmen, under gårdsplaner och på särskilda gatuaktiga parkeringstomter. Gäst- och kundparkeringen placeras i huvudsak längs gatorna.

  • I Utterhällsområdet sköts invånar- och arbetsplatsparkeringen kvartersvis.
  • I Busholmsklippans och Sandholmens område placeras invånarparkeringen under gårdsplaner och i bergsutrymmen.
  • Bunkerns och idrottsparkens parkering arrangeras under bunkerbyggnaden och möjligen i samband med idrottsparkens läktare.
  • Parkeringsanläggningarna betjänar också passagerarhamnens behov.
  • Parkeringen i Utterkajens och Melkökajens område förverkligas tomtvis.

Stadsplaneringkontoret
HRT

Uppdaterad 11.3.2013