Kontakt       fi EN  
Eko-Vik

Eko-Vik i Helsingfors är den första ekologiskt planerade stadsdelen i Finland. Utgångspunkt för planeringen av området har varit en hållbar, hälsosam och varierbar boendemiljö vars lösningar sparar energi och minskar på mängden av avfall.

Vetenskap och forskning

Forskarparken är ett vitalt centrum för forskning och företag inom biosektorn. På Forskarparkens campusområde fungerar fyra av Helsingfors universitets fakulteter.

Rekreationsområden i mångskiftande landskap

Vik–Stensböle-områdets östra del utgör en viktig natur- och rekreationsområdeshelhet i Helsingfors grönområdesnätverk.

Boende i Vik

Bostadsbyggets tyngdpunkt ligger de närmaste åren i Ladugården, Viksbacka och Viksstranden, men också i Forskarparken  och Stensböle byggs det bostäder.

I Vik möts stad och landsbygd. Ett kulturhistoriskt, öppet åkerlandskap och naturområden har bevarats som ram för bygget av boende, arbetsplatser, vetenskap och forskning, studier och fritid.

Det är cirka åtta kilometer från Vik som ligger i Helsingfors geografiska mittpunkt till stadens centrum.  Områdets funktionella centrum är Viks forskarpark. Det ekologiska bostadsbyggandet har givit Vik riksomfattande och internationell namnkunnighet.

Nyheter

16.3.2017
Helsingfors stads bokslut 2016: Ekonomin kommer i balans

”År 2016 var positivare än prognoserat för Helsingfors stads ekonomi. Stadens verksamhetsbidrag...

23.10.2015
Trafiken på Ring I flyttar till nya rutter i Stensböle 26.10.2015

På morgonen måndagen den 26 oktober flyttar trafiken på Ring I till den planskilda anslutningens...

16.9.2015
Stensbölevägens trafikljusstyrda anslutning tas ur bruk 22.9.2015

Den trafikljusstyrda anslutningen på Ring I i Stensböle stängs för trafik 22.9.2015 på grund av...

30.1.2015
Välkommen till överborgmästarens invånarafton

Torsdagen den 5 mars 2015 kl. 18.30-20.30 Viikin normaalikoulu, Vårgatan 2....

Illustration av ungdomsgården i Vik
8.1.2015
En ny ungdomsgård till Vik

Helsingfors stad låter bygga en ungdomsgård i Vik som lämpar sig för mångsidigt bruk....

Det blir ett daghem, en lågstadieskola och hobbylokaler under samma tak i Viksbacka kvartersgård. Foto: Laura Helle
15.12.2014
Viksbacka kvartersgård inleder sin verksamhet i januari

Viksbacka kvartersgård inleder sin verksamhet i början av januari 2015, då ett finskt daghem och...

Foto: Arkkitehdit Frondelius-Keppo-Salmenperä Oy
10.10.2014
Viksbacka kvartersgård stimulerar barnens kunskapstörst

Viksbacka kvartersgård, som blir färdig i november, kommer att inrymma en finsk lågstadieskola...

Helsingfors stads budgetförslag för 2015 offentliggjordes onsdagen 8.10.2014 på ett informationsmöte i Empiresalen. Stadsdirektör Jussi Pajunen presenterade sitt budgetförslag. Foto: Pertti Nisonen.
8.10.2014
Jussi Pajunen om budgeten 2015: Helsingfors investerar i nya bostadsområden

”Budgetförslaget ger helsingforsarna basservice på den nuvarande nivån. Kommunalskatten höjs inte...