Esikaupunkien kehittämisen yhteystiedot

Rakentamisen koordinointi

Projektinjohtaja Ritva Tanner, puh. 09 310 25560

Sairaala-alueet

Projekti-insinööri Ilkka Korpi, puh. 09 310 25824

Kaupunginkanslia, aluerakentaminen
Pohjoisesplanadi 15-17 B
Postiosoite: PL 20, 00099 Helsingin kaupunki

Viestintä

Yhteystiedot löydät täältä

Asuntotontit

Johtava tonttiasiamies Miia Pasuri, puh. 09 310 34439
Pientaloasiamies Juha Heikkilä, puh. 09 310 70964

Asuntotontit 
Toimitilatontit

Kaavoitus

Yksikön päällikkö Ulla Kuitunen, puh. 09 310 37293

Ajankohtaiset suunnitelmat

Yleiskaava

Rakennusvalvonta

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@hel.fi

Päivitetty 20.4.2018