Helsingin ostoskeskusten tarkoituksena on ennen kaikkea palveluiden tuottaminen. Lähellä sijaitsevat ostoskeskukset eivät ole menettämässä merkitystään jatkossakaan – esimerkiksi väestön ikääntyessä on tärkeää, että kauppaan ja asioille pääsee helposti jalan tai pyörällä.

Ostarit uudistuvat esikaupungeissa

Vanhimmat ostarit on rakennettu jo 1950 - 60-luvuilla, ja uudemmatkin alkavat olla perusteellisen korjauksen tarpeessa. Myöskään tilat eivät välttämättä enää vastaa nykykaupan tarpeita. Ostoskeskukset ovat pääosin osakeyhtiöitä, joissa omistajina on sekä nykyisiä ja entisiä paikallisia toimijoita, että sijoittajia. Myös kaupunki omistaa tiloja ostoskeskuksissa.

Ostareiden elinvoima paranee, kun niihin sijoitetaan julkisia palveluita tai niiden läheisyyteen rakennetaan uusia asuntoja. Helsingissä on esimerkkejä, joissa vanha ostari on purettu, sitä on laajennettu tai rinnalle rakennettu uusi kokonaisuus palveluineen, toimitiloineen ja asuntoineen.

 

Näitä ostareita on jo uudistettu

 • Jakomäen keskus on laajentunut uudella K-supermarketilla. Samalla S-market laajensi tilojaan. Jakomäen ostoskeskus palvelee jakomäkeläisten lisäksi uuden Alppikylän asukkaita.
 • Lauttasaaressa on rakennettu uusi ostoskeskus. Kauppojen ja palveluiden lisäksi on rakennettu myös asuntoja.
   
 • Laajasalon uusi ostari valmistui vanhan viereen vuonna 2018. Laajasalossa suunnitellaan myös Laajasalontien muuttamista ns. bulevardiksi, joka mahdollistaisi myös asuntojen rakentamisen.
   
 • Maunulan uusi ostari on valmis. Siellä on päivittäistavarakauppa ja asuntoja. Kirjasto, työväenopisto ja nuorisotilat ovat uudessa Maunula-talossa.
 • Myllypuron vanha ostari purettiin ja tilalle rakennettiin uusi keskus. Siellä toimii reilu 20 liikettä, kaupungin mediakirjasto sekä asukastilat. Uuden keskuksen yhteyteen on rakennettu myös asuntoja. 
 • Vanhan Vuosaaren pohjoisen ostoskeskuksen rinnalle on rakennettu uusi laajennusosa. Siellä on S-Market ja pienempiä liiketiloja.

Myös näitä ostoskeskuksia tullaan uudistamaan

 • Kannelmäen vanha ostarin tilalle  rakennetaan uusi keskus. Uuteen keskukseen tulee asuntoja, kaksi päivittäistavarakauppaa ja joitain lähipalveluita. Hankkeen toimijoina ovat Kannelmäen ostarin kauppakeskusosakeyhtiö ja Pohjola Rakennus Uusimaa Oy.
 • Malmin asemakeskuksen kehittämistä on suunniteltu yhdessä alueen toimijoiden ja kiinteistönomistajien kanssa.
 • Mellunmäen ostoskeskus uudistuu. Vanha ostari puretaan ja tilalle rakennetaan asuinkerrostaloja, joiden alakerrassa olisi myös liiketiloja. 
 • Munkkivuoren ostarin alueen uusi asemakaava on tullut voimaan 2011. Asemakaava sallii merkittävän määrän uutta liikerakentamista, myöskin asuntojen rakentamista on tutkittu. Ostoskeskusyhtiö ei ole tehnyt päätöksiä hankkeen toteuttamisesta.
 • Pihlajamäen ostarilla on asemakaavoitus loppusuoralla. Ostoskeskuksen 1960-luvulla rakennettu osa Meripihkatie 3:ssa on suojeltu. 1970-luvulla rakennettu osa tullaan purkamaan ja sen tilalle rakennetaan uusia asuntoja ja liiketiloja. Purettavan osan suurimmat omistajat ovat Helsingin kaupunki ja Citycon.
 • Pitäjänmäen liiketalon alueella on asemakaavoitus käynnissä. Talo tullaan purkamaan ja tilalle rakennetaan asuntoja. Hanke toteutuu lähivuosina, mutta viimeistään 2030, jolloin maanvuokrasopimus päättyy.
 • Puotinharjun Puhoksessa tutkitaan mahdollisuuksia täydennysrakentamiselle.
 • Rastilan liikekeskuksessa tutkitaan täydennysrakentamista. Rastilan liikekeskuksen uudistamista suunnitellaan osana Meri-Rastilan täydennysrakentamiskaavaa. Uusi Rastilan liikekeskus sisältäisi päivittäistavarakaupan, liiketiloja ja asuntoja.
 • Roihuvuoren ostoskeskuksen Roihuvuorentien ja Tulisuontien risteyksessä sijainnut liiketalo on purettu 2016 syksyllä. Paikalle rakennetaan uusia asuintaloja. Rakennuttajana toimii Pohjola rakennus Oy. Katutasoon tulee uutta liiketilaa.

 

Päivitetty 23.4.2019