Herttoniemen kaupunginosavisio

Herttoniemen kaupunginosaan eli Herttoniemeen, Herttoniemenrantaan ja Roihuvuoreen tehdään yhteistä kaupunginosavisiota. Herttoniemen kaupunginosavisio -projektissa tarkastellaan alueen kehittämistä kokonaisvaltaisesti erillisten suunnitelmien sijaan, ja vision laadinnassa halutaan kehittää yhteistyötä paikallisten asukkaiden ja toimijoiden kanssa.

Svenska

English

Kaupunginosavision raportti (verkkoversio)

Kaupunginosavision raportti (pdf)

Herttoniemen kaupunginosavisio on kokeiluhanke, jossa Helsingin kaupunki ja alueen asukkaat luovat yhdessä kaupunginosan tulevaisuutta.  Visiotyön taustalla on Helsingin kaupungin sitoutuminen osallisuuden kehittämiseen ja tarve löytää uusia toimintamalleja kaupunkiympäristöä koskevien virastojen yhdistyttyä yhdeksi toimialaksi. Visioprosessi mahdollistaa osallistumisen oman arjen ympäristön pitkän tähtäimen suunnitteluun sekä luo uudenlaista yhdessä tekemisen tapaa kaupunkikehittämiseen.
 
Kaupunginosavisio työstetään kevään aikana avoimissa visioilloissa. Työn tuloksena syntyy jaettu käsitys siitä, millainen on tulevaisuuden Herttoniemen kaupunginosa ja miten tuo tulevaisuus voidaan saavuttaa. Visiotyö kytkeytyy kolmeen alueella käynnistyvään kaupunkiympäristöä koskevaan hankkeeseen:

•    Koulujen, päiväkotien, nuorisotilojen ja muiden julkisten tilojen tarpeen kartoittamiseen
•    Katujen, puistojen ja viheralueiden suunnitteluun
•    Länsi-Herttoniemen täydennysrakentamiskaavan suunnitteluperiaatteiden laatimiseen (linkki aineistoon)

Herttoniemen visio ulottuu noin vuoteen 2030. Visiotyö tehtiin vuoden 2018 aikana. 

Tulosten yhteenveto

Kesän aikana visiota kirjoitetaan aineistosta, jota on kertynyt työn aikana. Visio julkistetaan elokuussa. Voit edelleen osallistua visiosta käytävään keskusteluun Facebookissa ryhmässä Kaupunginosavisio (Länsi-Herttoniemi, Herttoniemenranta, Roihuvuori)

Yleiskaavan karttakyselyn pohjalta vuodelta 2013 on tuotettu interaktiivinen visualisointi, johon pääset tutustumaan tästä. Karttaan on merkitty rakentamiseen, kehittämiseen, viheralueisiin ja liikenteeseen liittyvät ideat. Teemoja voi vaihdella skrollaamalla vasenta palkkia. 

Visiotyötä valmistelee Helsingin kaupunki ja alueen toimijat, Herttoniemi-seura ry, Hertsikan Pumppu, Eloa Herttoniemenrantaan ry ja Roihuvuori-Seura ry. Visiotyötä avustavat Akordi, MDI ja Mapita.

Yhteyshenkilöt visioon liittyen

Lisää tietoa hankkesta antaa vuorovaikutussuunnittelija Tiina Antila-Lehtonen, etunimi.sukunimi(a)hel.fi, puh. 09 310 37436

 

 

Päivitetty 28.8.2020
Ajankohtaista

Kaupunginosavision raportti on julkistettu:

Raportin tiivistelmä

Raportti

Linkki visioiltojen aineistoihin

Länsi-Herttoniemen täydennysrakentamisen suunnitteluaineistot

Lisää tietoa hankkesta antaa vuorovaikutussuunnittelija Tiina Antila-Lehtonen, tiina.antila-lehtonen(a)hel.fi, puh. 09 310 37436